افق روشن
www.ofros.com

انتقال افشین ندیمی به زندان مرکزی سنندج


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                  پنجشنبه ١٢ اسفند ١٣٨٩

روز دوشنبه ٩/١٢/٨٩ افشین ندیمی عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، جهت گذراندن ۴ ماه حبس ،خود را به دادگاه شهرستان کامیاران معرفی کرد . دادگاه شهرستان کامیاران نیز او را روانه زندان مرکزی سنندج کرد. لازم به ذکر است افشین ندیمی تابستان سال ١٣٨٨ دستگیر شد ودر طول ٢٨ روز بازداشتی که به سر برد در طول این مدت ٣ بار دادگاهی شد و آخرین بار توسط شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق نوشتن مقاله به ٤ ماه حبس تعزیری محکوم گردید.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگر ضمن محکوم کردن این حکم برای این فعال کارگری، خواهان آزادی تمامی زندانیان سیاسی در بند می باشد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١٠ اسفند ١٣٨٩