افق روشن
www.ofros.com

!محاکمۀ مجدد «شهناز سگوند» همسر علی نجاتی


کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                                     یکشنبه ٢٦ آذر ١٣٩١

به گزارش رسیده ساعت ٩ صبح امروز ٢۵/٩/٩١ شهناز سگوند همسر علی نجاتی فعال کارگری در شعبه‌ی دوم دادگاه انقلاب دزفول به اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق عکس گرفتن ازهمسرش و پخش آن در رسانه‌ها» دادگاهی شد و قرار است که بعداً طی نامه‌ای نتیجه به وی ابلاغ گردد. لازم به ذکر است که نام‌برده یک‌بار دیگر نیز به همین اتهام در شعبه‌ی ١٠٢ دادگاه جزایی دادگستری شوش محاکمه شده و از این اتهام تبرئه شده بود.
کمیته‌‌ی هماهنگی ضمن محکومیت محاکمه‌ی شهناز سگوند این‌گونه اقدامات را در راستای فشار بر کارگران و فعالان کارگری می‌داند و خواهان توقف بازداشت، محاکمه‌ و تهدید فعالان کارگری است.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۱