افق روشن
www.ofros.com

اخراج رضا امجدی فعال كارگری و محاکمۀ شهناز سگوند همسر علی نجاتی


کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                               یکشنبه ٢٦ شهریور ١٣٩١

اخراج رضا امجدی فعال كارگری و عضو كمیتۀ هماهنگی

بر اساس گزارش رسیده، در تاریخ ٢۴/۴/۹۱ رضا امجدی فعال کارگری و عضو کمیتۀ هماهنگی طی حكمی از طرف كارفرمایان مجتمع تجاری صدف در سنندج (آقایان امیر اسدی، دكتر حجازی، زانیار محمدی، رسول اكبری، عبدالكریم قریشی و خانم رعدی) بدون ذکر دلیل مشخصی از كار اخراج گردید.
لازم به ذكر است كه رضا امجدی یكی از نگهبانان مجتمع تجاری صدف در سنندج می باشد كه حدود ٧ سال است كه در این مجتمع مشغول بكار می باشد. در طول این ٧ سال نام برده به دلیل شرایط سخت و حساسیت ناشی از وضعیت بهداشتی محیط كار، دچار بیماری پوستی (اگزما) شده است. در این مجتمع ۵ نگهبان دیگر نیز مشغول به کار می باشند كه هیچ یك از آنها نیز از حق و حقوقی كه حتی قوانین نیم بند اداره كار برای كارگران در نظر گرفته است، برخوردار نیستند و در شرایط بسیار سختی مشغول به کار می باشند.
كمیتۀ هماهنگی ضمن محکوم کردن اخراج رضا امجدی، خواستار بازگشت به كار فوری وی می باشد.

شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۱

******************

محاکمۀ «شهناز سگوند» (همسر «علی نجاتی»، کارگر زندانی)

روز دوشنبه ٢٠/٦/۹۱ «شهناز سگوند» همسر «علی نجاتی» کارگر زندانی، پس از احضار به شعبه ی دوم دادیاریِ دادگاه شوش، به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق ارتباط و مصاحبه با رادیوهای بیگانه و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، محاکمه گردید.
این در حالی است که ایشان تنها به تشریح وضعیت بد جسمی همسرش «علی نجاتی» پرداخته بود. شایان ذکر است «شهناز سگوند» موقتا تا صدور حکم دادگاه، با قید کفالت آزاد گردید.
کمیتۀ هماهنگی این برخورد دستگاه قضایی را با همسر علی نجاتی که تنها جرم او دفاع از همسر کارگر خود است را به شدت محکوم می کند.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۲۱ شهریورماه ۱۳۹۱