افق روشن
www.ofros.com

محاکمه خسرو بوکانی و گزارشی از مجتمع تولیدی کشت و صنعت خرمدشت کردستان


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                  یکشنبه ٢٣ خرداد ١٣٨٩


محاکمه خسرو بوکانی از فعالین کارگری شهر نقده

روز پنج شنبه ٢٠ خرداد خسرو بوکانی به اتهام عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه، محاکمه شد. در این جلسه او آخرین دفاعیات خود را ارائه کرد و در پایان نیز قاضی اعلام کرد که حکم او را در آینده به او ابلاغ می کند.
لازم به یادآوری است که خسرو بوکانی از فعالین کارگری شهر نقده روز ٢٧ بهمن سال گذشته توسط حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر و مدت ١٢ روز را در بازداشت این نهاد نظامی بسر برد.
ما بار دیگر احضار، بازداشت و محاکمه فعالین کارگری را محکوم می کنیم و خواهان آزادی همه کارگران زندانی هستیم.

---------------

گزارشی از مجتمع تولیدی کشت و صنعت خرمدشت کردستان

طبق گزارش رسیده به کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری کار فرمای شرکت مجتمع کشت و صنعت خرمدشت واقع در استان کردستان تعداد ۴۵ نفر از کارگران خود را در تاریخ ٣/١٨/١٣٨٩ به قصد اخراج از کار به مرخصی اجباری ١۵ روزه فرستاده است. این در حالی است که کارگران این شرکت چهار ماه است که حقوق در یافت نکرده و همچنین عیدی و پاداش سال ١٣٨٧ را نیز دریافت ننموده اند . این شرکت از سال ١٣٨٧ فعالیت خود را در زمینه تولید انواع پوره میوه آغاز نموده است .
کارفرمای این شرکت در جلسه ای با حضور کارگران ، علت این وضعیت را عدم همکاری مسئولین استان، بانک صنعت ومعدن و بانک تجارت با شرکت اعلام کرده و ادامه این روند را تعطیلی کارخانه و اخراج تمامی کارگران و کارمندان اعلام داشته است. در این رابطه کارگران به اداره کار مراجعه کرده و متا سفانه تا کنون جوابی در یافت نکرده اند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشک های کارگری

٢١ خرداد ١٣٨٩

www.khamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com