افق روشن
www.ofros.com

مرگ یک کارگر بر اثر عدم ایمنی کار

کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                                    جمعه ٢۱ اسفند ۱٣٨٨

بر اساس گزارش رسیده، روز چهارشنبه مورخ ١٩/١٢/٨٨ یک کارگر با نام مختار حمیدی بر اثر نبود امکانات ایمنی لازم در محیط کار، جان خود را از دست داد.
مختار حمیدی از خانواده‌ایی کارگری به دنیا آمد و برای تامین امرار معاش خانواده‌اش، مثل میلیونها کارگر، آواره شهرهای مختلف بود و این اواخر در سد مخزنی چراغ ویس واقع در اطراف شهر سقّز مشغول به کار بود.
مختار حمیدی که در قسمت دستگاه تزریق بتون کار میکرد، بر اثر واژگون شدن دستگاه تزریق، به شدت مجروح و چند ساعت بعد در حالی که او را به بیمارستان سقّز انتقال می‌دادند، جان خود را از دست داد. جسد این کارگر زحمتکش، روز پنجشنبه مورخ ٢٠/١٢/٨٨ در میان غم و اندوه بیش از هزار نفر از اهالی منطقه بخصوص کارگران سد گاوشان، در زادگاهش روستای شتر مل واقع در نزدیکی سد گاوشان به خاک سپرده شد.
مختار حمیدی از جمله هزاران کارگری است که قربانی نا امنی محیط کار و بی مدیریتی و سهل انگاری پیمان کارها و کارفرما ها میشود.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٢٠/١٢/١٣٨٨