افق روشن
www.ofros.com

اعتراضی كارگران كاغذ پارس مقابل فرمانداری شوش


كمیته هماهنگی برای كمك                                                                             سه شنبه ٨ شهریور ماه ١٣٩٠

بر اساس خبر ارسالی به كمیته ی هماهنگی، بیش از ٢٠٠ نفر از كارگران كارخانه ی كاغذ پارس به دلیل عدم پرداخت چند ماهه ی دستمزد صبح روز دوشنبه ٧ شهریور ماه تجمع اعتراضی ای مقابل فرمانداری شهرستان شوش در خوزستان برپاكردند.
كارخانه ی كاغذ سازی پارس كه مواد اولیه ی خود (تفاله ی نیشكر) را از كارخانه ی نیشكر هفت تپه تامین میكند در سال های قبل بیش از ٣٠٠٠ كارگر رسمی و قراردادی داشته است كه اكثر آنها رسمی بوده اند و اكنون به دلیل "تعدیل نیرو" تنها در حدود كمتر از هفتصد نیروی كار در آن مشغول به كار هستند.

كمیته هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل های كارگری