افق روشن
www.ofros.com

گزارشی کوتاه از وضعیت کار و معیشت کارگران کارخانه " کیله شین" اشنویه

کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                            شنبه ٢٨ آذر ۱٣٨٨


گزارشی کوتاه از وضعیت کارومعیشت کارگران

کارخانه " کیله شین" اشنویه، توسط یکی از کارگران این کارخانه

کارخانه کیله شین،سازنده انواع ظروف پلاستیکی یکبار مصرف دارای ١۴ نفر کارگر بوده، که در دو نوبت شیفتی مشغول به کار می باشند. از این تعداد ۴ نفر به عنوان استاد کار، به صورت ثابت و ١٠ نفر دیگر، پنج نفرشان در شیفت صبح و پنج نفر دیگر در شیفت شب مشغول به کار می باشند. این کارگران در دو شیفت ١٢ ساعته، از ساعت ٦:٣٠ صبح تا ٦:٣٠ بعد از ظهر و با لعکس مشغول کار می باشند.
این کارگران حتی در روزهای جمعه نیز در کارخانه حضور دارند. این کارگران با حقوق ثابت ماهیانه ٢٧٣٠٠٠ هزار تومان مشغول به کار بوده بدون در نظر گرفتن مزایا و حق بیمه. با توجه به اینکه کارگران در روز ١٢ ساعت در کار خانه حضور دارند هیچ گونه سلف سرویسی به آنها تعلق نمی گیرد. این گزارش توسط یکی از کارگران کارخانه مذکور ارسال شده است.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٢٧ /٩/١٣٨٨

www.khamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com