افق روشن
www.ofros.com

آخرین خبر از اعتصاب کارگران سد ژاوه و دادگاه ٧ تن از فعالین كارگری اشنویه


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                      شنبه ١٦ مرداد ١٣٨٩


آخرین خبر از اعتصاب کارگران سد ژاوه

بنابر خبر رسیده، در پی اعتصاب کارگران سد ژاوه به دلیل پرداخت نشدن ۵ ماه حقوق ، نیرو های امنیتی و گارد ویژه به کارگران یورش برده و چهار نفر از آنها به نامهای عسگر شاه مرادی - افشین احمدی - فرید آدمند و هیوا سهیلی فررا بازداشت كرده اند.
کارگران اعتصابی که تعدادشان به ٧٠٠ نفر می رسید ،به دلیل پرداخت نشدن ۵ ماه از حقوق خود در روز ٢٩/۴/١٣٨٩ دست از کار کشیدند و پس از ١٢ روز اعتصاب سرانجام با یورش نیرو های امنیتی و ضرب و شتم و دستگیری کارگران ،این اعتصاب به پایان رسید.
لازم به ذکر است که کارگران دستگیر شده با قرار وثیقه آزاد شدند و به آنها اعلام شد که اگر به اعتصاب ادامه دهند ، آنها را از کار اخراج خواهند کرد ، نامبردگان نیز پس از تسویه حساب محل کار خود را ترک کردند. به گفته یکی از کارگران ، کارفرما در پی این اعتصاب ،یک ماه از حقوق تعدادی از کارگران را پرداخت کرد که همین امر باعث ایجاد دو دستگی در بین کارگران شد و در نهایت کارگران به محل کار خود باز گشتند.

کمیته هماهنگی برای کمک - ١٣مرداد ١٣٨٩

------------------

برگزاری جلسه دادگاه ٧ تن از فعالین كارگری اشنویه

صبح روز یكشنبه مورخه ١٠/۵/٨٩ جلسه محاكمه ٧ تن از فعالین كارگری شهرستان اشنویه به نامهای صمد احمدپور ، رحمان تنها، رحمان ابراهیم زاده ، حسین پیروتی ، عباس هاشم پور ، عیسی ابراهیم زاده و فتاح سلیمانی در شعبه اول دادگاه انقلاب در ارومیه به ریاست قاضی درویشی با حضور وكیل مدافع فعالین كارگری ، آقای فریدون احمدی برگزار شد.
جلسه دادگاه با تفهیم اتهام فعالین كارگری دایر بر همكاری آنان با یكی از احزاب اپوزوسیون از طریق عضویت در كمیته هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل های كارگری آغاز شد كه این اتهام با انكار قاطع فعالین و وكیل مدافع آنان مواجه شد.
فعالین كارگری با دفاع از عضویت خود در كمیته هماهنگی، مدارك و مستندات خود از جمله تقاضای كمیته هماهنگی برای اخذ مجوز قانونی از وزارت كاروامور اجتماعی را به دادگاه تقدیم كردند. پس از آن وكیل مدافع آنان به دفاع از موكلانش پرداخت و لایحه ای را تقدیم دادگاه كرد.
لازم به توضیح است كه جلسه دادگاه به مدت یك ساعت ادامه پیدا كرد و پس از آن قاضی با اعلام اینكه در مورد آنان تصمیم گیری وبه آنان ابلاغ خواهد شد ، ختم جلسه را اعلام كرد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١٢مرداد ١٣٨٩

www.khamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com