افق روشن
www.ofros.com

جان باختن یك كارگر و تجمع كارگران آجرپزی شل


كمیته هماهنگی برای كمك                                                                                 سه شنبه ١ آذر ماه ١٣٩٠

جان باخت یك كارگر بر اثر ریزش تونل

امروز مورخ ٣٠/٨/١٣٩٠ برای چندمین بار متوالی یكی دیگر از نیرو های كاری جوان با نام حمید اسماعیلی كه در سد داریان مشغول به كاربود بر اثر ریزش تونل جان باخت و به جمع قربانیان نظام سرمایه داری پیوست.
سد داریان در چند كیلومتری پاوه واقع شده و در طول این یك سال به علت عدم وجود ایمنی و همچنین عدم توجه مسئولین به محل و شرایط كاری كارگران ،چندین حادثه كارگری رخ داده كه متاسفانه در همه موارد منجر به مرگ آنها شده.
ما نیز جان باختن این كارگر و هم طبقه ای خود را به دوستان و خانواده وی تسلیت گفته و اعلام می داریم كه نظام سرمایه داری به دلیل خصلت درونی خود كه چیزی نیست جز افزایش روز افزون سرمایه ، توجهی به شرایط كاری كارگران نداشته و به همین دلیل هر روز شاهد افزایش قربانیان در حال كار هستیم و چاره ای نیست جز اتحاد و و متشكل شدن كارگران برای دفاع از حقوق خود.

------------------

تجمع اعتراضی كارگران آجر پزی شل مقابل اداره كار سنندج

روز یكشنبه ٢٩/٨/٩٠ تعداد ۴٠ نفر از كارگران آجر پزی شل واقع در جاده سنندج - كامیاران در اعتراض به اخراج و حقوق های معوقه خود در مقابل اداره كار سنندج دست به تجمع زدند.
لازم به ذكر است كه مدتی پس از تجمع كارگران مقابل اداره كار، مسئولین این نهاد به ناچار طی تماس تلفنی با حساب دار كارخانه شل از ایشان خواستند تا در جمع كارگران حضور پیدا كنند و در ادامه طی مذاكراتی كه بین كارگران و مسئولین اداره كار و حساب دار شركت صورت گرفت ‏ ،به كارگران قول مساعد داده شد تا ١۵ روز آینده گزارش كاملی از حقوق معوقه كارگران به اداره كار ارائه داده شود تا اداره كار تصمیمات لازم را در این مورد اتخاذ نماید.

كمیته هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل های كارگری

٣٠ آبان ١٣٩٠