افق روشن
www.ofros.com

گزارشی کوتاه از وضعیت اسفناک کارگران شرکت حمل و نقل خلیج فارس


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                 جمعه ٣١ اردیبهشت ١٣٨٩

در راستای هر چه عملی تر نمودن اصل ۴۴ قانون اساسی در ایران ، چند سالی است که توزیع آرد به ۵١٢ نانوائی داخل شهر سنندج و حومه نیز به یک شرکت خصوصی بنام حمل و نقل خلیج فارس واگذار شده است که این شرکت نیزبا دو کارخانه آرد فجر و فرزانه قرارداد بسته و توانسته فرصت شغلی برای ٣٦ نفر ایجاد نماید.
شایان ذکر است که از این تعداد کارگر، ٢۴ نفرازآنها بعنوان عمله و مابقی بصورت راننده در این شرکت مشغول بکار می باشند که متاسفانه حتی طبق قانون کار اعلام شده نیز به آنها حقوق پرداخت نمی شود . دریافتی این کارگران ماهانه ٢٢٠ هزار تومان می باشد. این در حالی است که بر اساس مصوب اداره کار ، پایه حقوق در سال ١٣٨٩ حدود ٣٠٣ هزار تومان تعریف شده است. همچنین این حقوق تعریف شده از طرف اداره کار برای ٨ ساعت کار می باشد،اما این کارگران، روزانه ١٠ ساعت متوالی کار می کنند و با داشتن کار سخت و امکان وقوع هر لحظه حادثه ، هیچ نوع بیمه ( درمانی ، از کار افتادگی و ...) شامل حال آنها و خانواده هایشان نمی شود و حتی از ایام تعطیلی در هفته و یا ماه نیز برخوردا نیستند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٢٨ اردیبهشت ٨٩

www.khamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com