افق روشن
www.ofros.com

گزارشی از وضعیت جسمانی محمود صالحی


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                              دوشنبه ٢٧ اردیبهشت ١٣٨٩

بر اساس گزارش رسیده، روز پنج‌شنبه ٢٣ اردیبهشت ماه ١٣٨٩ محمود صالحی از فعالین سرشناس جنبش کارگری به دلیل وخامت وضعیت جسمی، به یکی از بیمارستان‌های شهر تهران منتقل شد.
لازم به ذکر است که روز سه شنبه ٢١ اردیبهشت ماه، محمود صالحی بر اثر نارسائی کلیوی و نیز تب شدید و خونریزی ادرار، به بیمارستان شهر سقز انتقال داده شد و تا روز پنج شنبه در آنجا بستری بود. روز پنجشبه بنا به دستور پزشکان، به خاطر وخامت وضعیت جسمی، وی را به شهر تهران منتقل کرده و هم اکنون تحت نظر پزشکان متخصص، تمام آزمایشهای او در بیمارستان در حال انجام می‌باشد.
محمود صالحی یکی از چهره‌های خوشنام و جسور جنبش کارگری است که در جریان برگزاری مراسم روز جهانی کارگر، در اول ماه مه سال ١٣٨٣ در شهر سقز دستگیر و متعاقبا در سال ١٣٨٦ حکم یک سال زندان وی به خاطر دفاع از ابتدائی‌ترین حقوق کارگران و برگزاری مراسم اول ماه مه، قطعی شد. وی در اعتراض به پایمال شدن حقوق خود که همانا حقوق طبقه کارگر ایران است، روز دوشنبه ٢٧ اسفند ماه ١٣٨٦ برای مدت هشت روز در زندان دست به اعتصاب غذای خشک زد و به همین دلیل نمیتوانست داروهای تجویز شده را نیز مصرف کند. او در طول دوران یک سالی که در زندان مرکزی شهر سنندج به سر می‌برد، از مداوای موثر محروم بود.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٢٦ اردیبهشت ٨٩

www.khamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com