افق روشن
www.ofros.com

اعتصاب کارگران سد ژاوه کامیاران


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                   دوشنبه ٨ فروردین ١٣٩٠

بر اساس گزارش رسیده به کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، کارگران سد ژاوه در اعتراض به عدم پرداخت ٦ ماه حقوق معوقه و نیز عدم پرداخت عیدی و سنوات، دست به اعتصاب زدند. این کارگران از ٢٣ اسفند ماه ٨٩ تا به حال در اعتصاب به سر می‌برند.
قابل ذکر است که کارگران اعتصابی سد ژاوه کامیاران، به مقامات دولتی هشدار داده اند که در صورت پرداخت نشدن خواست و مطالباتشان همچنان به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

۸ فروردین ۱۳۹۰