افق روشن
www.ofros.com

فشار دستگاه امنیتی- قضایی بر علی نجاتی و کفیل‌اش


کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                              یکشنبه ١۵ آبان ماه ١٣٩٠

بر اساس خبر ارسالی به كمیته‌ی هماهنگی، مأموران قضایی- امنیتی با مراجعه‌ به فردی كه كفیلِ علی نجاتی شده است و با تهدید وی، خواستار آن شده اند كه او نجاتی را به زندان معرفی كند.
نجاتی عضو هیات مدیره‌ی سندیكاى كارگران نی‌شكر هفت تپه، برای یك اتهام تكراری كه قبلاً بابت آن ٦ ماه حبس کشیده بود، به یك سال زندان محكوم شده است و اكنون در شرایط وخیم جسمی قرار دارد.
مأموران، فردی كه برای علی نجاتی كفالت گذاشته و دارای سن بالایی است را تهدید كرده‌اند كه او را دستگیر و مغازه اش را نیز پلمپ خواهند كرد. این اقدام برای زیر فشار گذاشتن نجاتی انجام گرفته تا او به زندان برود و این در حالی است كه او چندی پیش عمل جراحی قلب انجام داد.
نجاتی به واسطه‌ی اخراج، دست‌گیری، زندان، بی‌كاری و مشكلات اقتصادی كه گریبان‌گیرش بوده است و با استناد به گواهی پزشكان متخصص، به دلیل استرس بالا و فشار وارد شده بر او دچار التهاب دریچه‌ی میترال قلب شده است. وی مطابق آنژیوگرافی انجام گرفته دچار ٧٠ درصد گرفتگی عروق قلبی است و مطابق دستور اكید پزشكان متخصص، باید ماهانه برای بررسی پزشكی به پزشك معالج خود مراجعه كند. هم‌چنین او روزانه برای بیماری قلبی‌اش از ٨ نمونه قرص مخصوص استفاده می‌كند و بنا به دستور پزشك از رژیم غذایی مخصوص پیروی می‌كند.
مقامات قضایی و امنیتی در حالی نجاتی را برای مراجعه به زندان تحت فشار قرار می‌دهند كه به هیچ عنوان او امكان تحمل شرایط زندان را ندارد و باید به طور كامل تحت نظر پزشك متخصص باشد.
به علاوه، نجاتی به دلایلی موهوم متهم و محكوم شده و این در حالی است كه او تنها از حقوق صنفی خود و دیگر همكاران‌اش دفاع كرده است.
كمیته‌ی هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل‌های كارگری، ضمن اعلام حمایت همه جانبه از علی نجاتی به عنوان یكی از نمایندگان كارگران نی‌شكر هفت تپه، خواهان لغو فوری حكم زندان علی نجاتی است و هرگونه فشار بر وی - به ویژه با توجه به شرایط وخیم جسمی‌اش را محكوم می‌كند.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری - ١۵ آبان‌ماه ١٣٩٠