افق روشن
www.ofros.com

فشارهای امنیتی برای جلوگیری از بازگشت به کار کارگران هفت تپه


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                               چهارشنبه ١۵ تیرماه ١٣٩٠

بر اساس خبر ارسالی به کمیته هماهنگی، کارگران اخراجی و نمایندگان کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و از اعضای هیات مدیره ی این سندیکا پس از مدت ها پیگیری برای بازگشت به کارشان سرانجام برای تعیین تکلیف وضعیت بازگشت به کار خود هفته ی گذشته ، در جلسه ای در محل اداره ی کار شهرستان شوش شرکت کردند.ب ه این کارگران گفته شده است که به دو شرط آنها را به کار بازخواهند گرداند: اول اینکه دست از هر گونه فعالیت بردارند زیرا بنا به ادعای مقامات اداری انها پیشتر با عناصر و سازمان های معاند نظام در ارتباط بوده اند و از اکنون به بعد نباید باشند ؛ دوم اینکه از کار خود استعفا دهند،تسویه حساب کنند و سپس به صورت موقت به کار بازگردند. به این کارگران گفته شده که این دو شرط توسط شورای تامین شهرستان طرح و اعلام شده است.
این کارگران پاسخ داده اند که هرگز ارتباطی با هیچ سازمان سیاسی نداشته اند و تنها به عنوان نمایندگان کارگران هفت تپه به استیفای حق و حقوق و مطالبات کارگران مشغول بوده اند.همچنین این کارگران شرط استعفا و تسویه حساب با شرکت نیشکر را نپذیرفته اند. زیرا پیشتر نیز این پیشنهاد بدانها اعلام شده بوده است و انها به هیچ عنوان به آن تن نداده اند.
بدین ترتیب با فشار مشخص مقامات امنیتی بر اداره ی کار - که خود هیچ گونه اختیار و توانی در اخذ تصمیم برای بازگرداندن این کارگران به کار ندارد – برای بار چندم از بازگشت به کار این کارگران اخراج شده ،ممانعت به عمل آمده است.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن محکوم کردن این اقدام، خواهان بازگشت به کار کارگران اخراجی شرکت نیشکر هفت تپه و سایر کارگران اخراجی و پایان دادن به اخراج و تعقیب قضایی و امنیتی علیه تمامی کارگران و فعالین کارگری می باشد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل کارگری

سه شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۰