افق روشن
www.ofros.com

گزارشی از احیا صنعت سنندج، اعتصاب

كارگران تونل سد آزاد و جانباختن كارگر آرماتور بند


کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                                    شنبه ١٣ خرداد ١٣٩١

مرگ كارگر آرماتور بند بر اثر عدم ایمنی!

روز پنجشنبه مورخه١١/٣/٩١ در اثر نبود امکانات ایمنی، کارگر جوانی به نام واحد آبادیان کارگر آرماتوربند دچار حادثه گردید. متاسفانه نامبرده بر اثر جراحات وارده در روز جمعه ١٢/٣/٩١ در بیمارستان مهاباد جان سپرد. لازم به ذکر است که نامبرده اهل محله باغ شایگان می­باشد.
كمیته­ی هماهنگی ضمن عرض تسلیت به خانواده و نزدیكان این كارگر، سودخواهی كارفرمایان و نبود ایمنی در محیط ­های كار را دلیل این گونه حوادث می­داند و خواهان رعایت استانداردهای ایمنی برای حفظ جان كارگران در محیط های كار می‌باشد.

************

اعتصاب كارگران تونل سد آزاد!

طبق گزارش رسیده تعداد ۵٠ نفر از کارگران قسمت تونل سد آزاد، زیر نظر جهاد توسعه از شرکت­های وابسته به شرکت استراتوس، واقع در جاده­ی سنندج - مریوان، در اعتراض به هفت ماه حقوق معوقه­ی خود و شرایط ضد کارگری حاکم بر آن­ها از تاریخ ٨/٣/٩١ دست به اعتصاب زده و خواستار دریافت حقوق و مطالبات معوقه­ی خود شدند. این كارگران اعلام نمودند تا دریافت مطالبات خود، به اعتصاب ادامه می­دهند.
شایان ذکر است که اعتصاب این کارگران تا لحظه­ی ارسال این خبر به تاریخ ١١/٣/٩١ ادامه دارد.

١٣ خرداد ١٣٩١

************

گزارشی از کارخانه احیا صنعت سنندج

کارفرمای کارخانه احیا صنعت سنندج در ادامه اخراج سازیهای سال ٩١ شاپور عزیزی کارگر این کارخانه را که بمدت یک سال در قسمت پرداخت مشغول به کار بود از کار اخراج کرد.
لازم به ذکر است که قراردادهای جدید کارگران این کارخانه در سال جدید یک ماهه می باشد و در ضمن کارگران تا این تاریخ عیدی و سنوات سال گذشته را نیز دریافت نکرده اند. کارخانه احیا صنعت یکی از زیر مجموعه های کارخانه ایران خودرو در سنندج می باشد که در زمینه ساخت قطعات پلاستیکی خودرو مشغول به فعالیت است.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگرید

١١ خرداد ١٣٩١