افق روشن
www.ofros.com

انتقال پژمان رحیمی و محمد اسماعیل‌وندی به بند ٦ زندان عمومی کارون اهواز

کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                 سه شنبه ١٧ شهریور ۱٣٨٨

روز چهارشتبه هفته گذشته پژمان رحیمی (عضو كمیته هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل های كارگری) و محمد اسماعیل وندی كه در روز ٢٦ مرداد ماه گذشته در محل سكونت حود در شهر اهواز دستگیر شده اند، از بازداشتگاه اطلاعات این شهر به بند ٦ زندان عمومی كارون اهواز منتقل شدند. پژمان رحیمی در طول این مدت تنها ٣ بار و هر بار مدت ١ تا ٢ دقیقه به صورت تلفنی با خانواده خود صحبت نموده و از داشتن هر گونه ملاقات محروم بوده است. اطلاعات اهواز طی نماس تلفنی با خانواده نامبرده اتهام وی را به صورت خیلی كلی و مبهم خمایت از كارگران شوش و همكاری با ضد انقلاب مطرح كرده است. علاوه بر این تعدادی از اعضای انجمن فرهنگی هنری سایه در اهواز كه رحیمی و اسماعیل وندی از فعالان و مسئولین آن بودند طی این مدت به ستاد خبری اطلاعات احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند و به آن ها اعلام شد كه این انجمن غیر قانونی ا ست. این در حالی است كه انجمن نامبرده یك ان جی او محسوب شده و دارای مجوز رسمی از سوی فرمانداری شهر می باشد و تا كنون هیچ اخطار كتبی از سوی این ارگان رسمی یعنی فرمانداری دریافت ننموده است.
تا كنون مورد اتهامی رحیمی و اسماعیل وندی مشخص نگردیده و با توجه به روال متداول در دادگاه انقلاب اسلامی بایستی توسط شعبه بازپرسی دادگاه نامبرده از آنان بازجویی دیگری به عمل آید.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١٧/٦/١٣٨٨

www.komitteyehamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com