افق روشن
www.ofros.com

اعتصاب کارگران کشتارگاه های مرغ و انتقال علی نجاتی به بیمارستان


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                       دوشنبه ١٩ تیر ١٣٩١

اعتصاب کارگران کشتارگاه های مرغ در کرمانشاه

‏ بر اساس خبر رسیده به کمیته هماهنگی، روز شنبه ١٧ تیر ماه، تمام کارگران کشتارگاه های مرغ کرمانشاه دست به اعتصاب زدند.
بر طبق این گزارش، دولت به کشتارگاه های مرغ در کرمانشاه اعلام کرده که آنان موظّفند هر کیلو مرغ را با با نرخ ۵٠٠٠ تومان تحویل عاملین جزء داده تا آن ها با مبلغ ۵٢٠٠ تومان به دست مصرف کنندگان برسانند.
کشتارگاه های مرغ اعلام داشتند که حداقل قیمت تمام شده برای آن ها بابت هر کیلو مرغ مبلغ ٦٠٠٠ تومان می باشد و قیمت اعلام شده توسط دولت با قیمت تمام شده برای آنان به هیچ وجه همخوانی ندارد. از طرف دیگر، عاملین جزء بر اساس نرخ تورّم سه سال قبل بایستی ١٠ درصد به قیمت نهایی کشتارگاه اضافه کنند، تا سود حاصل از فروش مرغ را تأمین نمایند.
از سوی دیگر، مراکز پرورش مرغ به دلیل گران شدن دارو، خوراک دام و طیور، و هم چنین به خاطر افزایش قیمت انرژی شامل برق، گاز و آب، نمی توانند با قیمت تعیین شده توسط دولت مرغ را به کشتارگاه بفروشند.
بر این اساس کشتارگاه های مرغ کرمانشاه اعلام داشته اند که تا مشخص شدن وضعیت قیمت ها به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.

يكشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۱

**********************

علی نجاتی کارگر زندانی جهت مداوا به بیمارستان منتقل خواهد شد

‏ بر اساس گزارش رسیده، علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکا کارگران نیشکر هفت تپه به دلیل وخامت جسمی از زندان به بیمارستان شهر اهواز منتقل خواهد شد. وی که از ناراحتی قلبی رنج می‌برد روز یکشنبه ١٨ تیر ماه تا شنبه ٢٤ تیر ماه در بیمارستان شهر اهواز بستری خواهد شد.
لازم به ذکر است که علی نجاتی با وجود تاکید چندین پزشک، روز سه‌شنبه ٦ دیماه سال ١٣٩٠ به زندان منتقل و در زندان دچار مشکلات جسمی به ویژه ناراحتی قلبی شد.
قبل از آن با وصف هشدارهای پزشکان در مورد عواقب خطرناک ایجاد فشار بر علی نجاتی ، اما دادگاه شوش حکم زندان برای علی نجاتی به جرم فعالیت‌های کارگری صادر کرد. پزشکان علی نجاتی، بارها هشدار داده‌اند که در صورت نگهداری علی نجاتی در زندان ، احتمال سکته قلبی و عواقب شدید پزشکی برای او بسیار بالاست. گرفتگی عروق، التهاب دریچه میترال، اجبار به استفاده از انواع داروها و ضرورت استفاده از رژیم غذایی، از جمله تاکیدات و دلایل پزشکی هستند که به هیچ عنوان امکان تحمل حبس برای علی نجاتی را مقدور نمی‌كند.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری بار دیگر تداوم زندان علی نجاتی را به شدت محکوم کرده و خوستار مداوای فوری و آزادی بدون قید و شرط وی و کلیه کارگران و فعالین کارگری زندانی است

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

شنبه ۱٧ تیر ۱۳۹۱