افق روشن
www.ofros.com

اعتصاب ٤٠٠ نفر از کارگران سد داریان پاوه


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                  پنجشنبه ٢٦ خرداد ١٣٩٠

بر اساس خبر دریافتی در تاریخ ٢۴ خرداد، کارگران شرکت‌های سانا سهند‌آذر، ناودیس راه و آب نیرو در پروژه‌ی سد داریان پاوه، برای دریافت حقوق‌های معوقه، دست به اعتصاب زدند. کارفرمایان به این کارگران که بیش از ٤٠٠ نفر می‌باشند، متعهد شدند که تا روز شنبه ٢٨ خرداد، همه‌ی دستمزدهای معوقه آنها را می‌پردازند. در نتیجه این وعده پیمان‌کاران، کارگران روز بعد بر سر کار بازگشتند و در انتظار روز شنبه می‌باشند و چنان‌چه، مشکل‌شان حل نشود، بار دیگر دست از کار خواهند کشید.
لازم به ذکر است که سد داریان پاوه از پروژه‌های بزرگ و در دست احداث منطقه‌غرب می‌باشد که کارگران آن، همواره دستمزدها و مزایا‌ی‌شان توسط کارفرمایان و شرکت‌های پیمان‌کاری، به تعویق می‌افتد. این اولین بار نیست که کارگران شاغل در سد داریان دست به اعتصاب زده‌اند، بلکه بارها نسبت به شرایط کار و دریافت مطالبات‌شان، اعتراض نموده‌اند. کارفرمایان و پیمان‌کاران در این سد، با دیده‌ی تحقیر به کارگران نگاه می کنند و حقوق و مزایای‌ پرداختی به آنها، با سایر جاهای دیگر تفاوت داشته و با قوانین موجود کار و تعیین دستمزد رسمی هم‌خوانی ندارد. اما به دلیل بیکاری روز‌افزون در این منطقه، نه تنها کارگران ساده، بلکه کارگران متخصص و فنی نیز ناچارند با دستمزد کم‌تری نسبت به دیگر مناطق ایران کار کنند.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، ضمن پشتیبانی و حمایت از خواسته‌ها و مطالبات کارگران سد داریان پاوه و پرداخت حقوق‌های معوقه آنها، خواستار پرداخت دستمزد مکفی، بر اساس استاندارهای اولیه انسانی و امروزی زندگی، به همه‌ی کارگران ایران می‌باشد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری - ٢٦ خرداد ١٣٩٠