افق روشن
www.ofros.com

اخراج مجدد کارگران سد بن یر و

جانباختن چند تن از کارگران فوم پیشرو


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                       جمعه ٨ بهمن ١٣٨٩

جانباختن چند تن از کارگران در اثر آتش سوزی در کارخانه فوم پیشرو

کارخانه فوم پیشرو در شهرک صنعتی شهرستان سقز واقع شده است. بر اساس گزارش رسیده، روز چهارشنبه ٢٩ دیماه ١٣٨٩ هنگام تعویض شیفت شب، بر اثر ترکیدن یک کپسول گاز، کارخانه دچار آتش سوزی می گردد و درنتیجه آن سه تن از کارگران با نام‌های "صلاح مهربانی"، "لقمان علی پور" و "مهدی رسولی" در دام آتش گرفتار می‌شوند و تا انتقال آنها به بیمارستان، ٩٠ درصد از اعضای بدنشان دچار سوختگی شدید می‌شود.
مردم بلافاصله کارگران مجروح را به بیمارستان سنندج انتقال می‌دهند اما بر اثر جراحات وارده "صلاح مهربانی" در تاریخ ٦ بهمن ماه و دو روز بعد "لقمان علی‌پور" جان خود را از دست می‌دهند.
لازم به ذکر است که "مهدی رسولی" یکی دیگر از کارگران که ٩٠ درصد از اعضای بدنش سوخته است، به بیمارستانی در تبریز منتقل شده است.

٩ بهمن ١٣٨٩

**************

اخراج مجدد کارگران سد بن یر

سد بن یر واقع در جاده سنندج - مریوان می باشد که قبلا ١٢٠٠ کارگر در آنجا مشغول به کار بودند. با اخراج ٧٠٠ نفر از آنان اکنون ،۵٠٠ کارگر باقی مانده که در قسمت های مختلف مشغول به کار می باشند. اما،روزانه با ١٠ تا ١٨ نفراز این کارگران هم تسویه حساب کرده و با دادن چک ٢ ماهه به آنها ، قصد دارند تعداد کارگران را به ۴٠٠ نفر کاهش دهند. این کارگران از ١ تا ۴ سال سابقه کار داشته و حدود 3ماه است حقوق خود را دریافت نکرده اند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٧ بهمن ١٣٨٩