افق روشن
www.ofros.com

دستگیری خسرو بوکانی فعال کارگری و احضار سه تن دیگر از فعالین کارگری به دادگاه

کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                               سه شنبه ٢٧ بهمن ۱٣٨٨


خسرو بوکانی از فعالین کارگری شهر نقده و از اعضای

هیئت اجرایی کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، دستگیر شد.

بر اساس گزارش رسیده، امروز سه‌شنبه مورخ ٢٧/١١/٨٨، خسرو بوکانی از فعالین کارگری شهر نقده و از اعضای هیئت اجرایی کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، دستگیر شد.
لازم به ذکر است که هشت نفر از ماموران حفاظت اطلاعات شهر نقده، ساعت ۴ بعد از ظهر امروز، به منزل خسرو بوکانی یورش برده و بعد از تفتیش منزل، وی را با خود بردند. هنوز از وضعیت خسرو بوکانی اطلاعی در دست نیست.
دستگیری خسرو بوکانی در حالی صورت میگیرد که هنوز مجید حمیدی از فعالین کارگری شهر سنندج علیرغم وضعیت وخیم جسمانی‌اش در بازداشت به سر میبرد و اسعد مولودزاده نیز دستگیر و به اداره اطلاعات شهر ارومیه انتقال و هیچ خبری از وضعیت وی در دست نیست، همچنین چند تن دیگر از فعالین کارگری در شهر کامیاران به دادگاه احضار شده‌اند، فشار و آزار و اذیت فعالین کارگری عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، مدت طولانی‌ایی است که در جریان است. ما با قاطعیت ضمن دفاع از خواست و مطالبات واقعی طبقه کارگر، ایجاد فضای رعب و وحشت، دستگیری و بازداشت فعالین کارگری را شدیدا محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط کلیه فعالین کارگری دربند هستیم.

٢٧/١١/ ١٣٨٨

---------------

احضار سه تن دیگر از فعالین کارگری به دادگاه

بر اساس گزارش رسیده، برای سه نفر از فعالین کارگری و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، احضاریه ارسال شده است.
بر اساس احضاریه ارسال شده، آزاد منیری‌نیا، شعیب صابری و کاوه گل‌محمدی باید روز ١١ اسفند ماه به دادگاه سنندج مراجعه نمایند.
لازم به ذکر است که افشین ندیمی یکی دیگر از فعالین کارگری عضو کمیته هماهنگی که به دادگاه احضار شده بود امروز به دادگاه مراجعه کرد اما قاضی دادگاه به وی اعلام کرد که دوباره برایش احضاریه خواهند فرستاد.
ما اعضای کمیته هماهنگی بار دیگر، دستگیری و احضار فعالین کارگری را شدیدا محکوم کرده و خواستار پایان دادن به فضای رعب و وحشت، احضار و دستگیری و زندان کردن فعالین کارگری هستیم.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٢٣/١١/١٣٨٨