افق روشن
www.ofros.com

اعمال فشار بر کارگران نیشکر هفت تپه و افزایش سوانح کار


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                  پنجشنبه ١٢ خرداد ١٣٩٠

بر اساس گزارش ارسالی به کمیته هماهنگی، کارفرمای شرکت نیشکر هفت تپه به دلیل اینکه حجم کاری که باید توسط ٦٠٠٠ کارگر انجام شود اکنون به ٢۵٠٠ کارگر تحمیل میکند، شدت کار را در این مجتمع به طرز خرد کننده ای برای کارگران بالا برده است.
این امر باعث افزایش سوانح کار شده است؛ در هفته گذشته، یک کارگر با نام "رحیم شوشی" که کارگر متخصص برق شبکه بود برای کار اجباری خارج از وظیفه اش در محل دیگری، دچار سانحه شد و دست راستش در اثر بریدگی شدید، ٣٠ بخیه خورده است.
گزارش مذکور حاکی است که، کار در نیشکر جزو مشاغل سخت و زیان آور محسوب میشود و کارگران تنها باید ٦ ساعت در روز کار کنند اما کارفرمای این شرکت به صورت اجباری از کارگران تا ١٢ ساعت در روز و از ساعت ۵ و ٣٠ دقیقه صبح تا ۵ و ٣٠ دقیقه بعد از ظهر کار میکشد. در حالی که این حجم کار، باید توسط بیش از دو برابر تعداد کارگران فعلی، انجام گیرد.
قابل ذکر است که مدیرعامل نیشکر هفت تپه، با همیاری مسول حراست، به طور مرتب کارگران را تهدید میکنند که چنانچه به وضعیت موجود اعتراض کنند ضمن اخراج آنان از کار، برایشان پرونده سازی میشود و کارگران معترض را روانه زندان خواهند کرد. کارگران نیشکر که از وضعیت جاری خسته و درمانده شده اند به طور روز افزونی، صحبت از آغاز اعتراضات برای کاستن شدت کار میکنند.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن اینکه خواهان کاستن شدت کار تحمیل شده بر کارگران نیشکر هفت تپه است، برگزاری مجدد دادگاه برای علی نجاتی نماینده ی این کارگران و صدور حکم اخراج برای دیگر اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه را محکوم نموده و خواستار پایان یافتن فوری پیگرد های قضایی علیه دیگر کارگران و فعالین کارگری میباشد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

پنجشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۰