افق روشن
www.ofros.com

تداوم ممنوعیت ملاقات پدرام نصراللهی


کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                                     دوشنبه ١١ دی ١٣٩١

تداوم ممنوعیت ملاقات پدرام نصراللهی

روز دوشنبه ۱۱/۱٠/۹۱ خانواده­ی پدرام نصراللهی، فعال کارگری در بند، به منظور ملاقات با عزیزشان به زندان مرکزی سنندج مراجعه نمودند که برای سومین هفته­ی متوالی، مسئولین زندان مانع ملاقات آنها شدند، تا بدینوسیله بر فشارهای خود بر این فعال کارگری بیفزایند.
شایان ذکر است که پدرام نصراللهی طی این مدت که در زندان به سر برده است دچار عوارض و مشکلات عدیده­ی جسمی از قبیل عفونت کلیه، ناراحتی چشم وسرماخوردگی مزمن گشته است. اما مسئولین و کارگزاران زندان به هیچ وجه تلاشی در جهت بهبودی وی نکرده­اند و حتی او را از دستیابی به داروهای خود محروم نموده­اند.

۱۱ دوشنبه دی ۱۳۹۱

****************

به گزارش رسیده، روز پنج‌شنبه ٣٠ آذر ماه ١٣٩١، کارگزاران زندان مرکزی شهر سنندج، برای سومین بار متوالی طی یک ماه گذشته، پدرام نصراالهی فعال کارگری دربند و عضو کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری را به دادگاه بردند.
محافظین سرمایه، سعی دارند تا با مخدوش کردن جایگاه اجتماعی پدرام نصراللهی، با درست کردن پاپوش اخلاقی، وی را از لحاظ اجتماعی با چالش روبرو نمایند. آنان با طراحی یک سناریو، توسط سرسپردگان خود تحت عنوان "خیانت در امانت" سعی در تخریب جایگاه پدرام نصراللهی دارند.
مسئولین زندان، پدرام نصرالهی را هم در داخل زندان و هم در هنگام انتقال به دادگاه، به شیوه‌ای غیر انسانی در تنگنا قرار داده، و لحظه به لحظه بر فشارهای خود می‌افزایند. زندانبانان ضمن ممنوع الملاقات کردن پدرام نصراللهی، او را با دستبند و پابند همچون یک جانی خطرناک به دادگاه انتقال دادند.
قابل ذکر است که زندانبانان به وضعیت جسمانی پدرام نصراللهی توجه نمی‌کنند و از در اختیار قرار دادن داروهای وی با توجه به بیماری جدی او امتناع می‌ورزند تا بر شدت فشارها بیفزایند.
کمیته‌ی هماهنگی ضمن محکوم کردن این گونه اعمال ضد انسانی خواستار مداوای سریع پدرام نصرالهی و آزادی بدون قید و شرط وی و همه ی فعالان کارگری در بند است.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

١ دی ١٣٩١