افق روشن
www.ofros.com

(دستگیری پدرام نصرالهی (نه به ز


کمیته‌ هماهنگی برای کمک                                                                                یکشنبه ٢١ اسفند ماه ١٣٩٠

بر اساس خبر رسیده، پدرام نصرالهی (نه به ز) از اعضای کمیته‌ی هماهنگی دیروز پنج‌شنبه ساعت ١۴ به اداره‌ی اطلاعات ستاد خبری سنندج احضار و بازداشت شده است. همچنین از وضعیت مهرداد امین وزیری دیگر بازداشتی و عضو کمیته‌ی هماهنگی خبری در دست نیست.
کمیته‌ی هماهنگی ضمن محکوم کردن این دستگیری‌ها، خواهان آزادی بی قید و شرط نام‌برده‌گان و دیگر کارگران و فعالان کارگری دربند است.

کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١٩ اسفند ١٣٩٠