افق روشن
www.ofros.com

دستگیری امید شجاعی عضو کمیته هماهنگی و احضار او به دادگاه


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                 دوشنبه ٢٣ اسفند ١٣٨٩

روز شنبه ٢١ اسفند ٨٩، امید شجاعی عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ساعت ٩ صبح توسط چهار نفر لباس شخصی که خود را ماموران سپاه پاسداران معرفی کرده بودند، دستگیر شد. ماموران سپاه پاسداران، بعد از ظهر همان روز راس ساعت ۵ وی را آزاد کرده و قرار است او را جهت محاکمه به دادگاه معرفی کنند.
ماموران سپاه پاسداران، امید شجاعی را به عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و شرکت در مراسم ٨ مارس روز جهانی زن متهم نموده و به همین دلیل او را دستگیر کردند.
قابل ذکر است که امید شجاعی بار دیگر در تاریخ ١/٣/٨٨ در شهر مریوان دستگیر و در تاریخ ٣/٣/٨٨ به دوسال حبس تعلیقی محکوم شد. امید شجاعی پیشتر نیز در تاریخ ٢٢/١٢/٨٧ از طرف اداره اطلاعات شهر سقز بازداشت و مدت ٧ روز در زندان بود که با قرار وثیقه ٣٠ میلیون تومانی از زندان آزاد شد. امید شجاعی در تاریخ ١٩/٤/٨٨ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان سقز با ریاست آقای شایق به ١٨ ماه زندان تعزیری محکوم شد.
ما اعضا کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، ضمن محکوم کردن دستگیری و احضار و دادگاهی کردن فعالین کارگری و اعضا کمیته هماهنگی، خواستار آزادی کلیه فعالین کارگری دربند هستیم.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٢٢ اسفند ١٣٨٩