افق روشن
www.ofros.com

دادگاهی کوروش بخشنده به صورت غیر حضوری


کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                                    دوشنبه ٩ آبان ماه ١٣٩٠

كوروش بخشنده فعال كارگری و عضو كمیته هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل های كارگری كه در تاریخ ۵ شهریور ٩٠ در منزل خود بازداشت شد ه و در روز ٢٩ شهريوربا قرار وثیقه ٧۵ میلیونی از زندان آزاد شد ، طی دادگاهی كه بدون حضور وی برگزار شد به یک سال حبس که در طول ۵ سال تعلیق شده ، محكوم گردید.
بنابر این گزارش روز دوشنبه مورخ ٢/٨/٩٠ از طریق پیام كوتاه به ضامن وی اطلاع داده شد که به دلیل عدم حضور نامبرده در جلسه دادگاهی ،حکم وی صادر شده كه در پی مراجعه و اعتراض آقای بخشنده به قاضی مربوطه ،به وی اعلام شد که "احضاریه برای شما ارسال شده اما مامورین آدرس شما را پیدا نکرده اند" این در حالی است که وی را در تاریخ ۵ شهریور در همان منزل بازداشت کرده بودند.
همچنین طی احضاریه ای دیگر که در تاریخ ۵ مهر به وی ابلاغ شده بود ، زمان دادگاهی وی را ٢٠ مهر ٩٠ اعلام کرده بودند که پس از مدتی و بدلایل نا معلوم جلسه دادگاهی وی را به روز ٢٠ آذر ٩٠ تغییر دادند.
جالب این كه نامبرده به اتهام واهی "اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در تشکل غیر قانونی کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و اقدامات تبلیغی علیه نظام از طریق ارتباط با گروه های مخالف نظام " به یک سال حبس که در طول ۵ سال تعلیق شده ، محكوم گردیده است.
کمیته هماهنگی این گونه برخورد و فشارها عیله كارگران و فعالین كارگری را به شدت محکوم كرده و خواهان آزادی بی قید و شرط تمامی کارگران و فعالین كارگری در بند می باشد.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارکری

٧ آبان ١٣٩٠