افق روشن
www.ofros.com

دستگیری و بازداشت کورش بخشنده از فعالین کارگری


كمیته هماهنگی بای كمك                                                                            سه شنبه ٨ شهریور ماه ١٣٩٠

بر اساس گزارش رسیده، کورش بخشنده فعال کارگری و یکی از اعضای کمیته هماهنگی دیروز یکشنبه حدود ساعت صبح در منزل شخصی خود به همراه پسرش بازداشت شدند.
لازم به ذکر است که پسر ایشان ساعت ٢٣ همان شب پس از بازجویی از اداره اطلاعات آزاد شد.
مامورین امنیتی با تفتیش منزل نامبرده، کیس کامپیوتر و یك سری وسایل شخصی ایشان را با خود بردند. خانواده این فعال کارگری جهت پیگیری به نهادهای امنیتی مراجعه کردند. نهادهای امنیتی اعلام کردند که او را برای محاکمه به دادگاه خواهند برد.
صبح روز دوشنبه ساعت ١١ کورش بخشنده را به شعبه چهار بازپرسی دادگاه انقلاب بردند و هم اکنون در بازداشت به سر می برد.
کمیته هماهنگی ضمن محكومیت دستگیری كورش بخشنده ، خواهان آزادی بی قید و شرط نامبرده و دیگر کارگران و فعالین كارگری زندانی می باشد.

كمیته هماهنگی بای كمك به ایجاد تشكل های كارگری