افق روشن
www.ofros.com

برگزاری دادگاه پدرام نصرالهی، جان باختن یک کارگر

و عدم رسیدگی به شکایت کارگران بازنشسته شرکت جهاد نصر


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                   چهارشنبه ٢٣ تیر ١٣٨٩

برگزاری جلسه دادگاهی پدرام نصرالهی

روز سه شنبه ٨٩/۴/٢٢ پدرام نصرالهی به همراه وكیلش آقای عباس جما لی به اتهام تبلیغ علیه نظام وعضویت در كمیته هماهنگی وشورای زنان در شعبه یك دادگاه انقلاب، توسط قاضی بابایی دادگاهی شد . وکیل وی به دفاع از او پرداخت واتهامات واهی علیه موكلش را رد کرد.

--------------

جان باختن یک کارگر در سقز

آزاد کریمی کارگری که در عملیات آسفالت کشی تحت کارفرمایی شهرداری سقز مشغول به کار بود، متأسفانه در تاریخ ١٣٨٩/۴/١٧ در اثر بی احتیاطی راننده غلتک، به زیر گرفته شد و جانش را از دست داد.
آزاد کریمی، یکی از بیشمار کارگرانی است که در اثر نبودن ایمنی لازم در محیط های کاری جان خود را از دست داد.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن ابراز همدردی با خانواده این کارگر جان باخته، بار دیگر بر لزوم به اجرا در آمدن قوانین و شرایط ایمنی لازم در محیط های کاری تأکید می ورزد و آزاد کریمی را یکی از قربانیان سود محور نظام سرمایه داری می داند.

--------------

عدم رسیدگی به شکایت کارگران بازنشسته شرکت جهاد نصر کردستان

بنابر خبر رسیده، ١٦ تن از کارگران شرکت جهاد نصر کردستان که به سن بازنشستگی رسید ه اند پس از مراجعه به اداره بیمه تامین اجتماعی با مشکل پرونده های بیمه روبروشده و به آنها اعلام شد که کارفرمای شرکت از ارسال ٨ سال سوابق کار آنان به ادره بیمه تامین اجتماعی خود داری کرده است.
شرکت جهاد نصرواقع در شهرک صنعتی شماره 3 سنندج یکی از شرکت های نیمه دولتی و نیمه خصوصی است . این شرکت از جمله مراکز ورشکسته دولتی بود که با سپردن پروژه مسکن مهر توسط ستاد مسکن استانداری کردستان به آن، رونق دوباره گرفت. ( گزارش تکمیلی در مورد این شرکت و فعالیتهای آن قبلا از طریق سایت کمیته ارائه شده )
متا سفانه این کارگران که به امید باز نشستگی به ادره بیمه مراجعه کرده بودند در حال حاضر به خاطر مواجه شدن با این مشکل در بلاتکلیفی بسر می برند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٢٢ و ٢٣ تیر ١٣٨٩

www.khamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com