افق روشن
www.ofros.com

اعتصاب کارگران شرکت ساختمانی چولاب

کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                    چهارشنبه ٢۴ دی ۱٣٨٨

طبق خبر رسیده به کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ، کارگران کارگاه پروژه راهسازی شرکت ساختمانی چولا ب در اعتراض به عدم دریافت حقوق دست به اعتصاب زدند .
صبح امروز،مورخ ٢٣/١٠/٨٨ کارگران پروژه تعریض جاده شهر پونل به هشتپر که حدود هفتاد نفر می باشند ، با بستن درب کارگاه و ممانعت از ورود و خروج ماشین آلات سبک و سنگین به عدم پرداخت پنج ماه حقوق اعتراض نمودند و خواستار دریافت حقوق معموقه خود شدند . قابل ذکر است که شرکت ساختمانی چولاب یکی از چند شرکت راه سازی استان گیلان می باشد که هم اکنون چند پروژه راهسا زی در دست دارد و وضعیت پرداخت حقوق در اکثر کار گاه های این شرکت به شکل فلاکت باری صورت می گیرد .

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٨٨/١٠/۲۳

www.khamahangi.com