افق روشن
www.ofros.com

بهنام ابراهیم زاده به ۵ سال زندان محکوم شد


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                              چهارشنبه ١۵ تیرماه ١٣٩٠

بر اساس خبر ارسالی به کمیته هماهنگی، شعبه دادگاه انقلاب تهران ،بهنام ابراهیم زاده را به ۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد ه است ؛ بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری و عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری و نیز از فعالین عرصه ی لغو کار کودک و عضو جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان است و پس از ماه ها بازداشت،پیشتر در شعبه ی ١۵ دادگاه انقلاب به ٢٠ سال حبس محکوم شده بود و با اعتراض خانواده و وکیل اش پرونده ی وی به شعبه ی هم ارز احاله گردید.دادگاه وی در روز ٢٢ خرداد برگزار شد ودر نهایت روزدوشنبه ١٣ تیرماه حکم بدوی ۵ سال زندان به وکیل مدافع وی،خانم محمدی ابلاغ گردیده است.این حکم قابل اعتراض و ارسال به شعبه ی تجدید نظر میباشد.
ما اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری تعیین پنج سال زندان برای بهنام ابراهیم زاده را به شدت محکوم می‌کنیم و خواهان لغو آن و آزادی بی قید و شرط وی و تمامی کارگران و فعالین کارگری در بند هستیم.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل کارگری

سه شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۰