افق روشن
www.ofros.com

برگزاری دادگاه وفا قادری، پدرام نصرالهی و یداله قطبی


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                  سه شنبه ٢١ تیرماه ١٣٩٠

برگزاری دادگاه یداله قطبی از دستگیر شدگان اول ماه مه ٩٠

روز چهار شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۰ یداله قطبی فعال کارگری وعضو کمیته هماهنگی در شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهر سنندج دادگاهی شد که در برابر اتهامات وارده به دفاع از خود پرداخت.
لازم به ذکر است ک نامبرده چند روز قبل از مراسم اول ماه مه به همراه سه تن دیگر از اعضای این کمیته به اداره اطلاعات احضار شدند و و پس از ۱۲ روز بازداشت با قرار وثیقه های ۵۰ و ۳۰ میلیون تومانی از اداره اطلاعات آزاد شدند.
کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن محکوم کردن این اقدام دستگاه قضایی، خواهان توقف بی چون و چرای پیگرد های امنیتی و قضایی علیه کارگران و فعالان کارگری و آزادی بی قید و شرط تمامی کارگران دربند می باشد.

چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۰

************

دادگاه پدرام نصرللهی

روز سه شنبه ۲۱ تیرماه ۱۳۹۰ پدرام نصرللهی از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری به اتهام اجتماع وتبانی علیه نظام در شعبه ۲ دادگاه انقلاب توسط قاضی طیاری محاكمه شد.
در این دادگاهی نامبرده از خود دفاع واتهامات وارده را رد کرده وبی اساس دانست. لازم به ذكر است پدرام نصرللهی در تاریخ ۵ دی ٨۹ در منزل پدر حبیب الله لطیفی دستگیر ومدتی را در اداره اطلاعات سپری كرد وسپس با قرار وثیقه چهل میلیون تومانی از زندان آزاد شد.
كمیته هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل های كارگری ضمن محكوم كردن زندان، احضار و محاكمه كارگران و فعالین كارگری،خواستار آزادی بی قید و شرط تمامی فعالین كارگری دربند می باشد.

************

برگزاری دادگاه وفا قادری

بر اساس گزارش رسیده به کمیته هماهنگی، روز سه شنبه ۲۱/۴/٩٠ ساعت ١٠ صبح وفا قادری از فعالین كارگری و عضو كمیته هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل های كارگری در شعبه ٢ دادگاه انقلاب شهر سنندج دادگاهی شد.
این فعال کارگری به همراه چند تن دیگر از اعضای کمیته و فعالین کارگری در تاریخ ١٠ اردیبهشت ماه، یک روز قبل از برگزرای مراسم روز کارگر در شهر سنندج به اداره اطلاعات احضار و پس از چند روز با قرار وثیقه از بازداشتگاه اداره اطلاعات آزاد شدند.
لازم به ذكر است كه وفا قادری به همراه یازده تن دیگر از كارگران و فعالین كارگری كه در گلگشت سال ١٣٨٨ بازداشت شده بودند در ماه گذشته نیز دادگاهی شدند که نامبرده به همراه صدیق سبحانی به یک سال حکم زندان محکوم شدند که حکم صادره به جزای نقدی یک میلیون تومانی تبدیل شد.
كمیته هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل های كارگری ضمن محكوم كردن زندان، احضار و محاكمه كارگران و فعالین كارگری ،خواستار آزادی بی قید و شرط تمامی فعالین كارگری دربند می باشد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

http://www.komitteyehamahangi.com

سه شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۰