افق روشن
www.ofros.com

اذیت کارگران فصلی و پروژه ای در اصفهان و قطع شدن چهار انگشت دست یک کارگر


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                       پنجشنبه ١٧ تیر ١٣٨٩

اذیت کارگران فصلی و پروژه ای در اصفهان توسط مامورین نیروی انتظامی

در پی سیاست آزار کارگران فصلی و پروژه ای در اصفهان ، روز یکشنبه ١٣ تیر ماه ، بار دیگر مامورین نیروی انتظامی پاسگاه دروازه تهران به کارگران فصلی که در ضلع شرقی دروازه ( بصورت ر پراکنده ) برای یافتن کار جمع می شدند حمله کردند . در پی این حمله ، مامورین به یکی از کارگران مسن که حدود ٦٠ سال سن داشت حمله کرده و به شدت او را مورد ضرب و شتم قرار دادند . این مامورین که ٦ نفر بودند ، کارگر مذبور را پیاپی کتک می زدند و او را مورد توهین قرار می دادند . سرانجام کارگر نامبرده از دست مامورین گریخته و از محوطه میدان دور شد . قابل ذکر است مامورین این پاسگاه همه روزه ، بین ساعات ٧:٣٠ تا ١٠:٣٠ صبح اقدام به بازداشت یا آزار و اذیت کارگران فصلی که می نمایند.
١۴ تیر١٣٨٩

-----------------

چهار انگشت دست کارگر کارخانه ایران رادیاتور زیر دستگاه پرس جاماند

بنابر خبر رسیده از کارخانه ایران رادیاتور، آقای علی رجبی ،کارگر کارخانه ایران رادیاتور که در شیفت صبح مشغول به کار بوده، به علت خرابی دستگاه پرس، دچار حادثه شد.
طبق توضیح یکی از کارگران این کارخانه ، دستگاه پرس مربوطه، بعلت خرابی بصورت موقت قابل استفاده نبوده، اما مسئولین کارخانه تحت این عنوان که بازدید کنندگان از کارخانه نباید متوجه خرابی دستگاه و خوابیدن خط باشند ،از آقای رجبی خواستند تا حین بازدید به تولید با دستگاه خراب ادامه دهند.
هم اکنون آقای رجبی در بیمارستان آریای رشت بستری می باشد و وضعیت جسمی ایشان مساعد نیست و لازم است که مسئولین کارخانه جهت انتقال ایشان به بیمارستانی در تهران اقدامات لازم را بعمل آورند.
١۵ تیر١٣٨٩

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١٧ تیر١٣٨٩

www.khamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com