افق روشن
www.ofros.com

آزادی اعضای کمیته هماهنگی درنقده، اخراج کارگران کیسون و سد ژاوه


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                     سه شنبه ٢ آذر ١٣٨٩

آزادی اعضای کمیته هماهنگی در شهر نقده

بر اساس خبر دریافتی امروز سه شنبه ٢ آذرماه ١٣٨٩ صدیق خسروی و ابراهیم اسماعیل پوربا قرار وثیقه ١۵ میلیون تومانی و عمر اسماعیل پور با قرار وثیقه ٣٠ میلیون تومانی از زندان آزاد شدند.
قابل ذکر است،عمر اسماعیل پور از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری در روز پنج شنبه ٨٩/٨/٢٠ از طرف حفاظت سپاه پاسداران احضار و بازداشت و همچنین صدیق خسروی و ابراهیم اسماعیل پور دو تن دیگر از اعضای کمیته هماهنگی در روز دوشنبه ١٧ مهر ماه بازداشت و در روز پنج شنبه ٨٩/٨/٢٠ به زندان مرکزی نقده منتقل شدند.

-------------------

اخراج ٣۵ نفر از کارگران شرکت پیمانکاری کیسون

شرکت کیسون، پیمانکار مسکن مهر در محله دولت آباد کرمانشاه در تاریخ ١٣٨٩/٨/٢۵ تعداد ٣۵ نفر از کارگران آرماتوربند، ساختمانی و راننده را که به صورت قرارداد موقت کار می کردند بدون هیچگونه حق و حقوق ومزایای قانونی اخراج کرد.

-------------------

اخراج بیش از ٨٠ نفر از کارگران سد ژاوه

طبق گزارش ارسال شده ، بیش از ٨٠ نفر از کارگران شرکت ژاوه از کار اخراج شدند و در ماههای آ ینده نیز به گفته کارفرمایان قریب به ١۵٠ کارگر دیگر را اخراج خواهند کرد. قابل ذکر است که کارگران سد ژاوه واقع درجاده كامياران - سنندج به دليل پرداخت نشدن حقوق خود توسط كارفرما چندین بار دست به تجمع زده و در آخرین تجمع در تاریخ ٨٩/۴/٢٩ که تعدادشان به بیش از ٧٠٠ نفر می رسید و ١٢ روز به طول انجامید اعلام کردند که در صورت رسیدگی نکردن به خواست هایشان به اعتصاب ادامه خواهند داد سرانجام پس از ١٢ روز اعتصاب با یورش نیرو های امنیتی و ضرب و شتم و دستگیری کارگران ،این اعتصاب به پایان رسید.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ه

٢ آذر ١٣٨٩