افق روشن
www.ofros.com

آزادی مجید حمیدی و قرار وثیقه برای حمیدی و خسرو بوکانی

کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                                  پنجشنبه ٢٩ بهمن ۱٣٨٨


مجید حمیدی آزاد شد

امروز پنجشنبه ٢٩ بهمن ١٣٨٨، ساعت ٢ بعد از ظهر، مجید حمیدی آزاد شد.
مجید حمیدی از فعالان خوشنام کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، در تاریخ ٢٤ دی ماه ٨٨ توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی دستگیر و بازداشت شد. سپس مامورین اداره اطلاعات به بازرسی منزل مجید حمیدی پرداخته و کیس و کامپیوتر وی را با خود بردند. با گذشت چند روز از دستگیری و بازداشت مجید حمیدی، خانواده‌اش از سرنوشت و محل بازداشت او بی اطلاع بودند. در شرایطی مجید حمیدی در بازداشت بسر می برد که چند گلوله ناشی از ترور نافرجام او، هنوز در پشت سرش قرار داشته و از نظر جسمی در وضعیت نامساعدی قرار دارد. این فعال کارگری در تاریخ ٢٦/٧/١٣٨٦ در حالی که از منزل خارج می شد، توسط افراد ناشناس با شلیک چندین گلوله مورد سوء قصد قرار گرفت. او بعد از مجروح شدن، در بیمارستان بستری شد، اما بنا بر تشخیص پزشکان و به دلیل قرار گرفتن گلوله ها در پشت سرش و تاثیر منفی جراحی روی عصب چشم و دهان، عمل جراحی او تاکنون به تعویق افتاده است.
ما ضمن تبریک آزادی مجید حمیدی به همه کارگران، فعالین کارگری و مخصوصا خانواده او، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط کلیه فعالین کارگری دربند هستیم.

٢٩/١١/١٣٨٨

---------------------------

قرار وثیقه برای مجید حمیدی و خسرو بوکانی

بر اساس گزارش رسیده، روز سه شنبه مورخ ٢٧/٨/٨٨ مجید حمیدی فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی بعد از دادگاهی به زندان مرکزی سنندج انتقال یافت. بر اساس این گزارش، دادگاه سنندج وثیقه ۴٠ میلیون تومان را برای آزادی مجید حمیدی تعیین کرده است.
خسرو بوکانی یکی دیگر از فعالین کارگری و عضو هیئت اجرائی کمیته هماهنگی نیز به زندان رضائیه انتقال یافت و برای آزادی وی وثقیه ٦ میلیون تومانی تعیین کرده‌اند ما بار دیگر دستگیری و زندان فعالین کارگری را شدیدا محکوم میکنیم و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط آنان هستیم.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٢٧ بهمن ١٣٨٨

www.khamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com