افق روشن
www.ofros.com

آخرین اخبار از وضعیت رضا شهابی، سعید ترابیان و ابراهیم مددی و منصور اسالو


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                       دوشنبه ٢٨ تیر ١٣٨٩

بر اساس خبری که از یک منبع موثق کارگری به کمیته هماهنگی ارسال شده است، رضا شهابی کارگر و عضو هیات مدیره ی سندیکای کارگران شرکت واحد تهران در تماس تلفنی که با خانواده اش داشته است، از داشتن درد های شدیدی در ناحیه ی گردن و کمر خبر داده است. شهابی در حالی که دوره ی درمان پزشکی را به سر می بُرد، توسط مامورین امنیتی و پس از اینکه وی را به بهانه ی صحبت در مورد مسائل کاری اش به یکی از مناطق شرکت واحد کشانده بودند، ربوده شد و پس از مدت ها پیگیری خانواده اش و شکایت های بسیار به برخی مراجع رسمی مشخص شد که در بند امنیتی ٢٠٩ در زندان اوین در بازداشت به سر می برد.
رضا شهابی که به دلیل مشکلات عدیده ی جسمی در حال گذراندن آزمایش های مختلف بوده از تاریخ ٢٢ خرداد ٨٩ تا کنون تحت بازجویی های متعدد بوده است. بسیاری از کارگران، فعالین کارگری و همچنین اعضای خانواده ی وی شدیدا در مورد وضعیت جسمی و روحی رضا شهابی نگران هستند. او در مکالمه ی مختصر تلفنی به هیچ وجه اجازه نداشته که به اتهامی که بازداشت شده، اشاره ای کند و اکنون تحت شدیدترین مراحل بازجویی و بازداشت نگهداری می شود.
همچنین در خبر دیگری، در پی ملاقات آقای خورشید وکیل سعید ترابیان، در باره ی وضعیت این کارگر و عضو هیات مدیره ی سندیکای کارگران شرکت واحد تهران ،مشخص شده است که برای سعید ترابیان ( که برخلاف حدس و گمان ها،نه در زندان اوین، بلکه در زندان رجایی شهر کرج در بازداشت به سر می برده است ) در شعبه ی 6 دادسرای انقلاب کرج ،قرارِ وثیقه ی ده میلیون تومانی صادر شده است. سعید ترابیان در تاریخ ١٩ خرداد ٨٩ در منزلش به شکلی غیر انسانی دستگیر شده بود.
همچنین ابراهیم مددی دیگر کارگر و عضو هیات مدیره ی سندیکای واحد که دوره ی حبس سه ساله ی خود را در بند ٣۵٠ زندان اوین می گذراند، برخلاف شرایط موجود در قوانین جزایی جهت استفاده از مرخصی برای درمان بیماری دیابت ، کما کان و حتی بدون برخوردای از مرخصی عادی زندانیان در حبس به سر می برد.
منصور اسالو دیگر کارگر و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد نیز که در زندان رجایی شهر کرج محبوس است، با وجود اصرار و توصیه ی اکید پزشکان، که باید برای درمان به بیرون از زندان منتقل شود ،کماکان بدون امکان برخورداری از مرخصی پزشکی،حتی از مرخصی عادی زندانیان نیز محروم شده است.
کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، ضمن محکوم کردن ادامه ی بازداشت غیر انسانی و واهی این کارگران، خواستار آزادی بی قید و شرط تمامی کارگران زندانی می باشد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٢٧ تیر ١٣٨٩

www.khamahangi.com
komite.hamahangi@gmail.com