افق روشن
www.ofros.com

گزارشی کوتاه از وضعیت کارگران کارخانه آرد سنبل مهاباد


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                           چهارشنبه ٢۵ آبان ماه ١٣٩٠

کارخانه‌ی آرد سنبل مهاباد واقع در جاده‌ی مهاباد- ارومیه از ابتدای سال١٣٩٠، بیش از ١٠نفر از کارگران‌اش را راخراج کرده است.
این در حالی است که پس از حذف یارانه‌ها، کارخانه‌ی مذکور با مشکلاتی مواجه شده و تنها با یک شیفت کار می کند.و در نبود سرویس رفت و برگشت، کارگران باید از ساعت ٦ صبح از منزل بیرون آمده و تا ٦:۴۵ سر کار حاضر شوند و تا ٦ عصر کار ادامه دارد. حقوق کارگران ٣٩٠ هزار تومان در ماه و بدون اضافه‌کاری است. قسمت بارگیری و تخلیه‌ی آرد این کارخانه قبلاً بیش از ۵ کارگر داشت، اما اکنون تنها ٣ کارگر تمامی وظایف این قسمت را انجام می‌دهند. سیستم گرمایشی کارخانه ماه‌هاست که از طرف کارفرما و به بهانه‌ی هزینه بالای سوخت قطع شده است و با وجود سرما عصرها کارگران با آب سرد به استحمام می‌پردازند.کارگران دائماً با تهدید به اخراج روبرو هستند و هیچ کدام از آن‌ها به دلیل ترس از اخراج، جرأت شرکت و فعالیت کارگری را حتی در چارچوب قوانین کار ندارند.کارگران به دلیل کار سنگین، اکثراً دچار کمردرد و مشکلات مفصلی‌ و تنفسی شده‌اند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۰