افق روشن
www.ofros.com

عدم پرداخت حقوق کارگران سد سردشت و تجمع کارگران شرکت کارین صنعت


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                 دوشنبه ١٩ دی ماه ١٣٩٠

عدم پرداخت حقوق کارگران سد سردشت

سد سردشت در ٢٢ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان سردشت در استان آذربایجان غربی واقع شده که پیمانکار آن شرکت سپا سد - فراب می باشد .
ساخت این سد از سال ٨٨ شروع شده و در حال حاضر بیش از ۵٠٠ کارگر زیر نظر شرکت پیمانکاری مربوطه و بصورت قراردادی مشغول به کار می باشند . کارگران این واحد بیش از سه ماه است که هیچ حقوقی دریافت نکرده اند و رانندگان مشغول به کار در واحد حمل و نقل بیش از دو سال است که چیزی با نام حقوق دریافت نکرده و هر از چند گاهی شاید مبلغی به عنوان مساعده دریافت نمایند که البته اگر آن هم پرداخت شود.
کارگران واحد شن و ماسه در حال حاضر به دلیل عدم پرداخت چهار ماه حقوق از طرف کارفرما در اعتصاب به سر می برند و عنوان کرده اند تا زمان پرداخت حقوق معوقه به کار باز نخواهند گشت.
بنابه گفته یکی از کارگران ،از زمان شروع به کار ساخت این سد ،سه نفر به دلیل خطرات محیط کار و نبود ایمنی جان باخته اند.

دوشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۰

*************

تجمع کارگران شرکت کارین صنعت در مقابل اداره کارشهرستان دهگلان

کارگران شرکت کارین صنعت در مقابل اداره کار شهرستان دهگلان تجمع کردند و اعلام کردند تا رسیدن به خواست و مطالبات خود به تجمع ادامه خواهند داد. شرکت کارین صنعت در شهرک صنعتی شماره ٢ واقع در پانزده کیلومتری دهگلان دارای هفتاد نفر کارگر می‌باشد که ۵٠ نفر آنان کارگر ساده و ٢٠ نفر از آنها اداری می‌باشند. این شرکت وسائل پیش ساخته فایبر گلاس را تولید می‌کند.
در اسفند ماه ١٣٨٩ کارفرمای این شرکت اعلام ورشکستگی کرده و این در حالی است که کارگران به مدت ۹ ماه حقوق سال ١٣٨٩ را دریافت نکرده‌اند. لازم به ذکر است که برای رسیدگی به این مشکل، کارگران طرح شکایت کرده و دادگاه حکم توقیف اموال شرکت را صادر کرده است اما اداره کار طی احضاریه‌ایی، کارگران را به آن اداره دعوت نموده و برای فریب و عقب نشینی آنان اظهار داشته است که فیش‌های حقوقی که مهر شرکت بر روی آن موجود نباشد اعتبار ندارد.
با وصف اینکه دادگاه برای دریافت حقوق کارگران حکم توقیف اموال شرکت را داده است اما اداره کار همچنان تلاش می‌کند که مانع از دریافت حقوق کارگران شود. کارگران به دنبال این حیله و دفاع آشکار اداره کار از کارفرما، روز یکشنبه مورخ ۱٨/۱۰/۱۳۹۰ در مقابل اداره کار تجمع کردند و تا پایان وقت اداری، این تجمع ادامه داشت. کارگران برای به دست آوردن مطالباتشان که 9 ماه حقوق معوقه است اظهار داشته‌اند که در صورت عدم پرداخت بدهی آنان. مصمم هستند که به تجمع خود ادامه دهند .

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۱٨ دی ۱۳۹۰