افق روشن
www.ofros.com

عدم پرداخت حقوق کارگران شهرداری سنندج


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                 یکشنبه ١٠ مهرماه ١٣٩٠

بر اساس گزارش رسیده، شركت پیمان كاری هوا برد كه یكی از شركتهای پیمان كاری شهرداری در سنندج می باشد حدود سه ماه است كه حقوق هفتصد نفر از كارگران زیر مجموعه خود را كه در شهر داری های نواحی ٢ ، ٣ ، ۴ و ۵ سنندج مشغول به كار هستند، پرداخت نكرده است.
لازم به ذكر است كه این كارگران در قسمتهای خدمات رفتگری و فضای سبز در این نواحی مشغول به فعالیت هستند و با قرادادهای چند ماهه در این شركت پیماكاری مشغول به كارند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

یكشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۰