افق روشن
www.ofros.com

محرومیت از کار یک فعال کارگری


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                      دوشنبه ۵ مهر ١٣٨٩

طبق خبر رسیده، صدیق امجدی، فعال کارگری ساکن سنندج از طرف اداره اماکن این شهر، از حق رانندگی در آژانس محروم شد.
لازم به ذکر است که نامبرده در سال ١٣٨٦ به جرم شرکت در مراسم روز جهانی کارگر دستگیر و به سه ماه زندان و ١٠ ضربه شلاق محکوم شده بود وهم اکنون بعد از گذشت سه سال ، در پی فشار به فعالین کارگری و خانواده آنها وی را از کار بیکار کردند.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن محکومیت این اقدام ضد کارگری، خواهان پایان یافتن هر گونه اعمال فشار بر کارگران و فعالین کارگری می باشد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٣ مهر ١٣٨٩

www.khamahangi.com
komite.hamahangi@gmail.com