افق روشن
www.ofros.com

آزادی موقت علی نجاتی


كمیته هماهنگی برای كمك                                                                               چهارشنبه ١٦ آذر ماه ١٣٩٠

بر اساس خبر ارسالی به كمیته هماهنگی، علی نجاتی كارگر شركت هفت تپه عصر امروز ١٦ آذر، با مرخصی ۵ روزه آزاد گردیده است.
لازم به یادآوری است كه علاوه بر پزشکان معالج نجاتی و پزشک رسمی زندان، پزشکی قانونی نیز وضعیت جسمی و قلب نجاتی را خطرناک اعلام کرده و خواهان دور نگه داشتن وی از محیط‌های پر استرس و آلوده به دود هم‌چون زندان شده اما دادستانی فقط به وی یك مرخصی پنج روزه داده است.
کمیته‌ی هماهنگی ضمن محکومیت ادامه‌ی بازداشت علی نجاتی، خواهان آزادی بی قید و شرط این کارگر دربند می باشد.

كمیته هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل های كارگری

١٦ آذر ١٣٩٠