افق روشن
www.ofros.com

تجمع کارگران ریخته گری، اخراج کارگران مخابرات و جانباختن دو کارگر


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                 جمعه ٢۴ اردیبهشت ١٣٨٩


اخراج سی تن از کارگران مخابرات کردستان

بر اساس گزارش رسیده، روز چهارشنبه مورخ ١۵/٢/٨٩ سی نفر از کارگران شرکت مخابرات کردستان که به صورت قراردادی از ١٢ تا ١۴ سال سابقه کار دارند، اخراج شدند.
لازم به ذکر است که این کارگران از طرف مخابرات به یک شرکت خدماتی واگذار شده است. ١۵ اردیبهشت ٨٩

-------------------------

مرگ یک کارگر براثر حادثه در محل کار

طبق گزارش ارسالی به کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری روز سه شنبه مورخ ٨٩/١/٢۴ کارگر جوانی بنام حامد نصیحتی که فقط ١٨ سال داشت بر اثر سقوط تعداد زیادی MDF بر روی وی دچار آسیب دیدگی شدید شد و به دنبال این حادثه ، بلافاصله به بیمارستان رازی رشت انتقال یافت . نامبرده در کارگراه برشکاری سعید واقع در ابتدای جاده انزلی ، بدون برخورداری از بیمه تامین اجتماعی مشغول بکار بود . متا سفانه به دلیل شدت جراحات وارده ،به خصوص در اندامهای داخلی ،پس از ١١ روز بستری شدن، در تاریخ ٨٩/٢/۴ جان خود را از دست داد.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری ضمن ابرازهمدردی، این حادثه ناگوار را به خانواده ایشان تسلیت می گوید. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ١۵ اردیبهشت ٨٩

-------------------------

تجمع کارگران ریخته گری در مقابل اداره کار

بر اساس گزارش رسیده روز یکشنبه مورخ ١٢/٢/١٣٨٩ تعداد ٢٠ نفر از کارگران کارگاه ریخته گری واقع در شهرک ننله شهر سنندج، در مقابل اداره کار، از ساعت ٩ الی١١ صبح تجمع و نسبت به تعطیلی این واحد صنعتی وبیکاری خود اعتراض کردند. ضمنا نماینده این کارگران با رئیس اداره کار مذاکره و هیچ جواب قانع کننده ای دریافت نکرد. قرار بود صاحب کارگاه نیز در این جلسه حضور داشته باشد اما نیامده بود.
لازم به ذکر است که این واحد صنعتی در تاریخ ١/٢/١٣٨٩ اعلام ورشکستگی نمود، این در حالیست که کارگران هر کدام دارای ١٠الی ٢٠ سا ل سابقه کار و بصورت استخدام رسمی بوده اند.

-------------------------

سقوط یک کارگر از ساختمان

بر اساس گزارش رسیده روز جمعه مورخ ١٠/٢/١٣٨٩ یک کارگر ساختمانی، با نام فواد از طبقه سوم ساختمانی واقع در شهرک ۵ آذر سنندج سقوط و بشدت آسیب دید. خوشبختانه وی از مرگ حتمی نجات یافته و اکنون از وضعیت جسمانی نسبتا خوبی برخوردار است. ١٣ اردیبهشت ٨٩

-------------------------

مرگ یک کارگر در محل کار

بر اساس گزارش رسیده، روز یکشنبه مورخ ۵/٢/١٣٨٩ در ساعت ۴ صبح یکی از کارگران سد ژاوه واقع در روستای دولاب شهرسنندج، بنام محمود رحمتی اهل شهر پاوه که شیفت شب مشغول به کار بوده به داخل آب رودخانه سقوط کرده و جان باخت.
لازم به ذکر است که تاکنون جنازه نامبرده پیدا نشده است.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری ضمن ابرازهمدردی، این حادثه را به خانواده نامبرده و کارگران هم دردش تسلیت می گوید. ۵ اردیبهشت ٨٩

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

www.khamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com