افق روشن
www.ofros.com

جان باختن مهدی رضایی و امید آلبوغبیش در محل کار

کمیته هماهنگی برای کمک - اتحادیه آزاد کارگران                                             یکشنبه ٨ شهریور ۱٣٨٨


عدم ایمینی محل کار، باز هم قربانی گرفت

بر اساس گزارش رسیده روز چهارشنبه مورخ چهارم شهریور ماه ٨٨، مهدی رضایی کارگر ساختمانی در محل کار جان باخت. مهدی رضایی در شهرک الاهیه کرمانشاه مشغول به کار بود که به دلیل برق گرفتگی از طبقه دوم ساختمان سقوط کرد و جان باخت. این گزارش حاکی است که عدم امکانات ایمینی باعث چنین حوادث دلخراشی می‌شود.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٦/٦/۱٣۱٣٨٨

www.komitteyehamahangi.com

قربانی شدن یک کارگر در پتروشیمی رجال

در روز پنجشنبه تاریخ ۵ /٦/٨٨ ساعت ۵/٩ صبح واحد تولید بخار ( بویلر ) پتروشیمی رجال واقع در منطقه ویژه اقتصادی بندر ماهشهر دچار انفجار شد و یک نفر کارگر بنام امید آلبوغبیش با حدود ٢۴ سال سن که دارای همسر و یک فرزند بود ، بر اثر این انفجار جان باخت.
دلیل انفجار نقص فنی در شیر کنترل بویلر بود که علی رغم اینکه از حدود سه سال قبل دچار اشکال و عیب و ایراد بود ولی حرص و ولع صاحب سرمایه این پتروشیمی مانع خواباندن بویلر و تعمیر این شیر کنترل شده بود .
صاحب سرمایه این پتروشیمی فردی بنام حاجی رجالی است که سرمایه داری بانفوذ اصفهانی که سیاستهای بشدت ضد کارگری اش در منطقه زبانزد خاص و عام است . روابط و مناسبات حاکم در این پتروشیمی بیشتر مانند پادگانهای نظامی است . این کارخانه که از نظر سود آوری خیلی بالا بوده ولی تنگ نظری و سود پرستی صاحب کارخانه و پسرانش که حاکمیت مجتمع را بدست دارند ، بدترین شرایط کار و استثمار وحشیانه ای را بر کارگران و کارکنان این مجتمع تحمیل کرده است .
لازم به ذکر است که این کارگر اولین قربانی حرص و آز سرمایه دار نیست و در سالهای قبل نیز این مجتمع قربانیهای دیگری داشته است .

اتحادیه آزاد کارگران ایران ششم شهریور ماه ٨٨

www.ettehadeh.com