افق روشن
www.ofros.com

استمداد بهنام ابراهیم زاده از جامعه جهانی


بهنام ابراهیم زاده - کمپین حمایت از ...                                                               پنجشنبه ١۹ اردیبهشت ۱۳۹٢

استمداد بهنام ابراهیم زاده از جامعه جهانی

اینجانب بهنام ابراهیم زاده پدرِ نیما ابراهیم زاده، در حال حاضر تحت استرس و فشار روانی شدیدی قرار دارم زیرا دستگاه قضایی وامنیتی به شدت تلاش می كنند كه مرا به زندان برگردانند و از این رو فرزند بیمار من در وضعیت روحی بسیار بدی قرار گرفته است.
اکنون بار دیگر دوره درمان فرزندم شروع شده و او طی پروسه درمان نیاز مبرمی به حضور من در کنار خودش دارد. حتی پزشكان بیمارستان محک بر این موضوع تاكید و پافشاری كرده اند كه چون فرزندم در آستانه سن بلوغ قرار دارد، در وضعیت بسیار حساسی است و برای پیشرفت درمان و بهبودی سریع به حضور پدر نیاز دارد. اما مقامات قضایی به شدت تلاش می كنند كه مرا به زندان برگردانند و فرزندم را از وجود من در کنارش محروم کنند.
امروز شنبه چهاردهم اردیبهشت كه برای پیگیری تمدید مرخصی خود به دادستانی مراجعه كردم، آقای خدابخشی قاضی ناظر بر زندان، طی نامه ای خطاب به پزشك قانونی تهران تاكید كرد كه باید پزشك قانونی تایید كند كه شما بایستی ضرورتاً در كنار فرزند خود بمانی.
من به ایشان یادآوری کردم که درست چندروز قبل، نامه پزشكان بیمارستان محک، خطاب به مقامات مربوطه مبنی بر این كه بهنام ابراهیم زاده با توجه به وضعیت ویژه فرزندش باید در كناراو بماند را را به شما تحویل دادم، اما ایشان همچنان پافشاری كردند كه باید پزشكان خودمان در پزشکی قانونی نیز این مسئله را تائید كنند. گویا دستگاه قضایی تمام توان خود را به كار انداخته تا مرا از تنها فرزندم جدا سازد وبا این كار مطمئناً جان فرزندم به خطر خواهد افتاد.
بدین وسیله من بهنام ابراهیم زاده، با توجه به وضعیت وخیم جسمی‌ و روحی تنها فرزندم كه بیش از سه ماه است در بستر بیماری به سر می برد، از تمامی سازمان ها ونهادهای حقوق بشری وانساندوست، اتحادیه ها وسندیكاهای كارگری, تمامی انسان های آزادیخواه ومترّقی كه قلبشان برای آزادی وانسانیت وبشریت می تپد و همچنین تمامی‌ هم طبقه ای‌هایم در سر تا سر جهان می‌خواهم که ما را یاری كنند و نگذراند دستگاه قضایی مرا به زندان برگرداند و جان فرزندم، نیمای عزیز که در جدال با بیماری سخت اش به من نیاز مبرم دارد، به خطر بیافتد.

ما به كمك شما عزیزان نیاز داریم.

بهنام ابراهیم زاده اردیبهشت ۹٢

Iranian labor activist Behnam Ebrahimzadeh asks international community for help
Following is the full letter translated from Persian to English:

My name is Behnam Ebrahimzadeh. I have been lately under a lot of stress and mental pressure, because the Iranian security authorities want me back in prison and want me leave my severely ill child, Nima, who is suffering from cancer.
My son's new round of chemotherapy and radiation therapy has started and during this time he needs my continuous presence at his side. Even the doctors at Mahak Hospital where Nima is hospitalized, have confirmed this and stated in a letter to the prison authorities that Nima's condition is sensitive, especially that he is on the verge of puberty, and that his father's presence next to him is necessary for his fast recovery. However, the judicial authorities are trying desperately to return me to jail and deprive my child from my presence next to him.
Saturday 3rd May, I went to the prosecutor's office to ask for extension of my leave. Mr. Khodabakhshi, the judge who is overseeing the prison, stated that they only approve the medical examiner's report regarding whether my presence next to him is necessary. I reminded him about the doctors' report at Mahak hospital where they had confirmed that my presence next to my son is crucial due to his bad physical and mental condition, but the judge insisted that he only approves a confirmation from the medical examiner.
It looks like that the judiciary is doing its best to separate me from my son. This way my son's life will be at risk.
Hereby, I ask all the human rights organizations and institutions, labor unions and syndicates and all the freedom-seeking and progressive people of the world to help us and do not let the Iranian judiciary to take me back to prison so that I could be next to my son, who was diagnosed with cancer three months ago and who is fighting this hard disease now.

We need your help.

Behnam Ebrahimzadeh,

May 2013

**********************

تلاش مقامات قضایی وامنیتی برای برگرداندن بهنام ابراهیم زاده

به زندان با وجود وخیم بودن حال نیما فرزند این فعال کارگری زندانی

بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری زندانی که هم اکنون در مرخصی به سر میبرد امروزشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه طبق قرار قبلی‌ به دادستانی تهران مراجعه کرد که در آنجا قاضی ناظر بر زندان نامه‌ا‌ی خطاب به پزشک قانونی تهران نوشته که باید فردا آن را تحویل پزشک قانونی بدهد تا پزشک قانونی تائید کند که حال نیما مساعد نیست و پدرش باید در کنارش بماند، این در حالی‌ است که بهنام ابراهیم زاده چند روز پیش نامه پزشکان بیمارستان محک را مبنی بر این که ماندن بهنام در کنار فرزند بیمارش تاثیر مثبتی در روحیه نیما دارد را تحویل مقامات قضایی داده بود اما امروز قاضی ناظر تاکید کرده در صورتی‌ بهنام میتواند بیرون از زندان و در کنار نیما باشد که پزشکی‌ قانونی تائید کند نه پزشکان بیمارستان محک!
این در حالی‌ است که نیما تنها فرزند بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری زندانی از چند ماه پیش به دلیل ابتلا به سرطان خون در بیمارستان محک تهران بستری شده است.

**********************نگذاریم بهنام ابراهیم زاده را به زندان بازگردانند، فرزند بیمارش به شدت نیازمند حضور پدر است.

این روزها در حالی که خانواده ی ابراهیم زاده به شدت درگیر بیماری نیما هستند و در تکاپوی مداوم برای تهیه ی دارو و بستری کردن او به سر می برند، موضوع عدم تمدید مرخصی بهنام ابراهیم زاده و بازگرداندن وی به زندان، برایشان رنج و عذابی مضاعف شده است. نیما در شرایطی نیست که بتواند استرس، اضطراب و شوک های عاطفی را تاب بیاورد. بدن ضعیف او به شدت آسیب پذیر است و هرگونه ضربه ی روانی می تواند روند بهبودی او را دچار اختلال کند و او را در وضعیت خطرناک قرار دهد.
امروز ضمن گرامیداشت روز کارگر، از تمامی مسئولان قضایی مرتبط با پرونده ی بهنام ابراهیم زاده تقاضا می کنیم، وضعیت اضطراری و حساس این پدر زحمتکش و تنها فرزندش را جدی بگیرند. این روزها نیما، نیاز حیاتی به پدر دارد و بازگرداندن او به زندان یعنی قطع کردن داروهای نیما و روند درمان او و وارد آوردن شوک های روانی شدید به کودکی که سه ماه تمام است با همه ی توان می جنگد تا فقط و فقط بتواند زنده بماند. از شما می خواهیم با تمدید قطعی مرخصی وی تا زمان بهبودی فرزندش، نگذارید کودکان قربانی تصمیمات بزرگترها شوند و خدای ناکرده فاجعه ای دیگر به بار آید.
ما همچنین از کلیه ی رسانه های خبری، فعالان حقوق بشر، فعالان رسانه ای، خانواده های زندانیان سیاسی و جامعه ی پزشکی داخل و خارج از ایران، خواهشمندیم «نیما» را با سرطان تنها نگذارید. سرطان هم درد دارد و هم هزینه. صدای نیما و یاری رسان او باشید. او می خواهد زنده بماند...

کمپین حمایت از کودکان والدین زندانی

اول می ٢٠١٣ - ١١ اردیبهشت ١٣٩٢