افق روشن
www.ofros.com

:امروز در ایران خودرو

شیفت صبح تعطیل، شیفت بعدازظهر اعتصاب، شیفت شب تعطیل


کمیته هماهنگی                                                                                               چهارشنبه ٦ بهمن ١٣٨٩

در پی حادثه جنایت بار دیشب در کارخانه ایران خودرو، که منجر به مرگ و مصدومیت بیش از ٢٠ تن از کارگران این کارخانه شد، مدیریت ایران خودرو شیفت صبح امروز (٦/١١/٨٩) را تعطیل کرد و سرویس های حمل و نقل، کارگران را از نیمه راه به خانه هایشان بازگرداندند. کارگران شیفت بعد از ظهر با سرویس به کارخانه آمدند اما دست به اعتصاب زدند و تولید را به طور کامل متوقف کردند. مدیریت که دریافت کارگران شیفت شب هم همین کار را خواهند کرد، این شیفت را هم تعطیل اعلام کرد. به این ترتیب، امروز در سه شیفت هیچ خودروی در ایران خودرو تولید نشد. علت تعطیل کردن کارخانه از سوی مدیریت در شرایط کنونی این است که حاضر است از سود سرشار یک یا دو روز کار صرف نظر کند اما کارگران دور هم جمع نشوند. زیرا خوب می داند که کارگران به محض تجمع، اعتراض و اعتصاب خواهند کرد و خواستار شناسایی و محاکمه و مجازات عاملان کشتار کارگران خواهند شد. مدیریت می خواهد زمان بگذرد و گذشت زمان آب سردی روی خشم کارگران بریزد. به همین دلیل، به نظر ما، کارگران باید از فردا سر کارشان حاضر شوند و بی آن که دست به تولید بزنند اعلام کنند که نه برای تولید بلکه فقط و فقط برای شناسایی و مجازات عاملان کشتار همکاران خود و تضمین کافی برای تامین امنیت جانی خود به کارخانه آمده اند.

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

٦ بهمن ١٣٨٩