افق روشن
www.ofros.com

اطلاعیه دربارۀ سایت کمیتۀ هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری


کمیتۀ هماهنگی                                                                                                   شنبه ۲٧ خرداد ١٣٩١

به اطلاع می رسانیم که سایت «کمیتۀ هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری» مورد حملۀ هکرها قرارگرفته است و قابل دسترسی نیست. فعال کردنِ دوبارۀ این سایت به برخی اقدامات فنی نیاز دارد که در جریان است و امیدواریم هرچه زودتر به سرانجام برسد.

کمیتۀ هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

٢٧ خرداد ١٣٩١