افق روشن
www.ofros.com

!جان رضا شهابی در خطر است

گزارش دیدار با مسئولان عفو بین‌الملل در استکهلم

کمپین دفاع از... - استکهلم                                                                                        شنبه ۲ دی ۱۳۹٦ - ۲۳ دسامبر۲۰۱٧


‍ گزارش دیدار نمایندگان "کمپین دفاع از مبارزات کارگری در ایران" با دو تن از مسئولان عفو بین‌الملل در استکهلم

روز پنج‌شنبه ۲۱ دسامبر ۲۰۱٧ سه نفر از نمایندگان "کمپین دفاع از مبارزات کارگری در ایران" با دو تن از مسئولین امنیستی دیدار کردند، در این ملاقات نمایندگان ضمن تحویل نامه کمپین گزارش مبسوطی از آخرین وضعیت رضا شهابی ارائه دادند، به مسئولین امنیستی گفته شد؛ خانواده، دوستان، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی و فعالین اجتماعی به شدت نگران رضا شهابی هستند، آنان هر لحظه در انتظار خبری ناگوار در رابطه با رضا شهابی هستند. و اين‌که رژيم قصد دارد هم‌چون موارد ديگر مثل شاهرخ زمانی و محمد جراحی وی را با فراهم آوردن شرايط مرگ به دليل بيماری به قتل برساند و پروژه قتل‌های خاموش را نیز در مورد رضا شهابی اجرا کند. نمایندگان کمپین خواستار يک کمپين سراسری برای آزادی رضا شهابی و ساير زندانيان سياسی شدند و به امنیستی پیشنهاد داده شد که امنیستی يک روز ويژه را برای اعتراضی همبسته و در هماهنگی با نهادهای کارگری در سراسر اروپا برای آزادی زندانيان سياسی در ايران به صورت فراخوان تظاهرات اعلام نمايد. مسئولين امنستی سخنان و پيشنهاد ما را يادداشت کردند و قرار شد که در اين رابطه ارتباط خود را ادامه دهيم، و البته نامه ما را برای شبکه امنیستی در سراسر جهان و از آن طريق برای نهادهای مرتبط با آن‌ها، که اتحاديه‌های کارگری باشند، خواهند فرستاد.
در این دیدار مسئولين امنیستی متذکر شدند که در رابطه با اعتصاب غذای رضا شهابی، پس از آن‌که بعد از ٩ اوت وی را مجبور به بازگشت به زندان رجائی شهر کردند همراه با افزايش يک سال ديگر به دوران محکوميت او، يک کمپين بين المللی در فاصله ٣ تا ٢٧ اکتبر براه انداخت. در اين رابطه از طريق ارتباطات خود با اتحاديههای کارگری در سراسر اروپا خواستار واکنش اعتراضی اتحاديههای کارگری شد که مثلا در سوئد، اتحاديه سراسری کارگران‌ (LO) نامهای اعتراضی به مقامات جمهوری اسلامی نوشته‌اند.

‍ کمپین دفاع از مبارزات کارگری در ایران

٢١ دسامبر ٢٠١٧

________________

مسئولين عفو بين الملل ـ بخش استکهلم                                                                                                        تاريخ ٢٠١٧/١٢/١٨

‍ جان رضا شهابی در خطر است!

بیتردید شما به خوبی به اعمال سانسور و سرکوب، فضای وحشت و ترور، شکنجه و اعدام و کشتن زندانیان سیاسی در زیر شکنجه و حتی جلوگیری از درمان پزشکی زندانیان بیمار در زندانهای مخوف حکومت اسلامی ایران، اطلاع دارید.
شما آگاهید که یکی از سیاستهای مسئولین قضایی و زندانهای جمهوری اسلامی ایران، این است که آگاهانه زندانیان سیاسی و اجتماعی را در مکانهای غیربهداشتی نگه دارد تا زندانی به بیماریهای عفونی و مسری و مزمن مبتلا گردد. حتی آنها، اغلب به هشدار پزشکان زندان نیز درباره بیماری وخیم و خطرناک زندانی اهمیتی نمیدهند تا زندانی بیمار، جان خود را از دست بدهد. هدف چنین سیاستی، آگاهانه و عامدانه از بین بردن زندانی سیاسی در زندان است!
رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، در چنين شرايطی زندانی است. رضا شهابی، همانند دیگر فعالین کارگری، تلاش بر آن داشته که صدای اعتراض و طرح مطالبات همکاران کارگر خود از جمله عدم پرداخت دستمزدهای ناچیزشان باشد، و به این دلیل اخراج، بازداشت و حتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. رضا شهابی، یکی از کارگران عضو سندیکا است که به همین دلیل در سال ١٣٨٩ بازداشت و محکوم به پنج سال زندان گردید. وی در حین گذراندن دوره محکومیت پنج ساله مجددا به دادگاه فراخوانده شد و بسیار ناعادلانه به یک سال زندان دیگر محکوم گردید.
این کارگر زندانی، به دلیل صدمات جسمی ناشی از برخورد خشن و شکنجه در حین دستگیری و بازجویی، در دو مرحله تحت عمل جراحی از ناحیه گردن و کمر قرار گرفت و بدلیل عدم تحمل حبس، مرخصی پزشکی مرحله به مرحله تا پایان حبس ایشان از سوی پزشکی قانونی، مورد تایید قرار گرفت.
رضا شهابی، از ١٣ دسامبر تا کنون دو بار در زندان سکته خفيف مغزی کرده است، اما متاسفانه، همه شواهد و دلایل حاکی از آن است که مسئولین زندان و دادستانی تهران، نسبت به بیماری نگرانکننده آقای رضا شهابی، آگاهانه و عامدانه چشم بستهاند تا این زندانی نیز مانند برخی زندانیان درگذشته، ظاهرا به دلیل بیماری در زندان جان خود را از دست بدهد. به همین دلیل، مسئولین امر، نه توجهی به وضعیت اضطراری رضا شهابی دارند و نه به تشخیص پزشک متخصص توجه میکنند. در چنین وضعتی خانواده رضا و همه کسانی که او را از دور و نزدیک میشناسند شدیدا نگران او هستند بهطوری که حتی پس از سکته نیز برای معاینه و جلوگیری از تشدید بیماریاش، او را به بیمارستان اعزام نکردهاند.
بايد تاکید کرد که محکومیت حبس رضا شهابی پایان یافته است. علاوه بر این پزشک متخصص تشخیص داده است که وی از نظر جسمی توان تحمل کیفر را ندارد و سکته مغزی و دیگر نشانه های قابل مشاهده حال او نیز گویای تشخیص پزشک متخصص برای آزاد کردن رضا شهابی است. اما به نظر میرسد مقامات و مسئولین قضایی حکومت اسلامی ایران، همچنان که در گذشت هم دیده ایم، تصمیم به قتل تدريجی این فعال کارگری سرشناس و حق طلب و عدالت جو گرفته اند. رضا شهابی، به لحاظ قانونی مرتکب هیچ جرمی نشده است و تنها جرم وی مبارزه برای کسب حقوق خود و ديگر کارگران است. بنا بر آنچه گفته شد اقدام در جهت آزادی بدون قید و شرط رضا شهابی یک ضرورت فوری است. در غیر این صورت هر اتفاق ناگواری برای رضا شهابی روی دهد مستقیما جمهوری اسلامی ایران و نهادهای امنیتی، دادستانی تهران و زندانبانان او مسئول هستند!
ما به شدت نگران جان رضا شهابی هستیم. نجات جان رضا شهابی در گرو حمایت همه جانبه همه نیروهای آزادیخواه و عدالت‌جو است. به همین دلیل ما از شما، درخواست عاجل داریم که برای نجات رضا شهابی، تلاشهای جدیتری انجام دهید!

با احترام

کمپین دفاع از مبارزات کارگری در ایران - استکهلم

kampeinkaregari@gmail.com