افق روشن
www.ofros.com

دستگیری دبیر کل و اعضای کانون صنفی معلمان در روز جهانی معلمان

کمیته دانشجویی دفاع از...                                                                       سه شنبه ١۴مهر ۱٣٨٨

امروز سه شنبه ١۴ مهرماه ٨٨ در پی یورش ماموران امنیتی به جلسه معلمان در منزل علی اکبر باغانی دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران، کلیه حاضران در جلسه که از اعضای کانون صنفی معلمان بودند بازداشت شدند.
اعضای کانون صنفی معلمان به مناسبت روز جهانی معلمان در منرل دبیر کل کانون گردهم آمده بودند که با ورود ناگهانی ماموران امنیتی جلسه آنها ناتمام ماند. ماموران امنیتی منزل علی اکبر باغانی را بدون ارائه حکم قانونی مورد بازرسی و تفتیش قرار داده و بسیاری از مدارک و لوازم موجود را ضبط کردند. این اقدام ماموران امنیتی با رفتار نامناسبی با اعضای کانون و خانواده آقای باغانی همراه بوده و موجبات ناراحتی خانواده را فراهم کرده است.
محل بازداشت معلمان دستگیر شده روشن نیست و ماموران امنیتی توضیحی در خصوص دلایل دستگیری آنها و محل نگهداری شان ارائه نکرده اند.
کانون صنفی معلمان ایران روز گذشته در بیانیه ای به مناسبت روز جهانی معلمان خواستار مختومه شدن تمامی پرونده های قضائی علیه اعضای خود، رفع محدودیت از فعالیت كانون ها ی صنفی معلمان سراسر كشور و آزادی بی قید و شرط همكاران فرهنگی دربند اش از جمله فرزاد كمانگر، عبدالله مومنی،مسعودکردپور،سید هاشم خاکسار،ساسان بابایی، رسول بداقی،جعفرابراهیمی، محمد داوری،شبنم مددزاده،سجاد خاکساری،علیرضا چاکری ،محمدرضاچاکری،جهانبخش،محمدصالح اسلام زهی،مهدی اسلام زهی و علیم جنگی زهی شده بود.
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی با غیرفانونی دانستن این برخورد خواهان آزادی کلیه دستگیرشدگان است.

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی- تهران

سه شنبه، ١۴ مهر ماه ١٣٨٨