افق روشن
www.ofros.com

اقدام به ضرب و شتم شاهرخ زمانی و خودداری وی از اعزام به دادگاه


کمیته دانشجویی دفاع...                                                                                           سه شنبه ٢٨ خرداد ۱۳۹٢

در حالیکه ماموران زندان رجایی شهر به دستور ریاست زندان، با توسل به خشونت قصد انتقال شاهرخ زمانی به دادگاه را داشتند، این زندانی سیاسی با خودداری از پوشیدن لباس زندان از اعزام به دادگاه خودداری کرد.
به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، در حالیکه آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور الزامی را برای پوشیدن لباس زندان حتی در محیط زندان هم قرار نداده است، اما مدت هاست که «مردانی»، ریاست بدنام این زندان از لباس فرم زندان و پابند به عنوان اهرمی برای فشار روانی به زندانیان سیاسی در هنگام اعزام به مراکز درمانی و قضایی بیرون از زندان بهره می برد.
بر این اساس روز گذشته دوشنبه بیست و هفتم خردادماه، شاهرخ زمانی فعال کارگری زندانی که هم اکنون در حال سپری کردن محکومیت بسیار سنگین یازده ساله خود در تبعیدگاه رجایی شهر کرج می باشد، طی روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه هفته جاری سه مرتبه به طور پیاپی برای رسیدگی به اتهام واهی «توهین به رهبری» به دادگاه احضار شد که هر سه نوبت به دلیل اجبار مسئولان زندان برای پوشیدن لباس فرم زندان از حضور در دادگاه صرفنظر کرد.
در همین راستا «مردانی» ریاست این زندان با حضور در شعبه اعزام صراحتاً بر برخوردهای سلیقه ای مسئولان زندان تاکید کرده و گفت «ما سلیقه ای برخورد می کنیم و هر کسی را دوست داشت باشیم لباس می پوشانیم و هر کسی را نخواهیم نه، و تو باید لباس بپوشی».
در پی این مساله و خودداری مجدد این زندانی سیاسی از پوشیدن لباس فرم زندان، تعدادی از ماموران زندان به سمت این کارگر زندانی یورش برده و قصد ضرب و شتم وی را داشتند که با دستور مقامات بالاتر مساله خاتمه می یابد.
یادآور می گردد که بر اساس ماده ۹۰ آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور پوشیدن لباس ویژۀ محکوم، برای محکومان الزامی نیست مگر به‌ تشخیص سازمان زندان‌ها

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی