افق روشن
www.ofros.com

بهنام ابراهیم زاده تقاضای عفو مشروط را رد کرد


کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاد                                                                       سه شنبه ۴ بهمن ماه ١٣٩٠

بنا به خبری که از داخل زندان به دست کمیته دفاع رسیده است مسئولان زندان از بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری در بندخواسته اند که با توجه به اینکه یک سوم از دوره محکومیتش را در زندان گذرانده است از مسئولین قضائی تقاضای عفو مشروط نماید.
اما بهنام در پاسخ به مسئولین زندان گفته اند که من هیچ جرمی مرتکب نشده ام تا تقاضای عفو نمایم.

‫لیست افراد جدیدی که به عضویت کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده در آمده اند: علی سالکی- کورش بخشنده - شیوا سبحانی - یدالله صمدی - غالب حسینی، عمر شعبانی، اسعد مریوانی، مسعود مریوانی و هوشیار بهمنی

کمیته دفاع از اسعد (بهنام) ابراهیم زاده

٣ بهمن ١٣٩٠