افق روشن
www.ofros.com

آخرین اخبار در رابطه با شاهرخ زمانی


کمیته حمایت - کانون مدافعان                                                                            جمعه ٢٩ اردیبهشت ١٣٩١

آخرین خبر در رابطه با شاهرخ زمانی این است که مسئولین زندان متوجه شده اند که تعدادی از زندانیان تصمیم به اعتراض و اعتصاب غذا نسبت به وضعیت ناهنجار نظافتی و غذایی زندان گرفته اند ،برای جلوگیری از اعتراض زندانیان شاهرخ زمانی و تعدادی از زندانیان را از تسهیلات عمومی زندان محروم کرده اند. همچنین شایعه است که شاهرخ زمانی را نیز به انفرادی فرستاده اند.

پیش به سوی اتحاد بیشر برای فشار بیشتر

پیش به سوی مبارزات متحدانه و گسترده با شعار:

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

٢٨/٢/١٣٩١

***************

طبق خبرهای رسیده از زندان تبریز، محمد جراحی به همراه سه نفر دیگر از همبندانش در اعتراض به وضعیت نامناسب موجود در بند متادون و همچنین احكام غیر عادلانه ی خود دست به اعتصاب غذا زده اند.
لازم به ذكر است كه محمد جراحی، كارگر زندانی، در شعبه ١ دادگاه انقلاب تبریز به ٦ سال حبس تعزیری محكوم شده است و از تاریخ ٢٩ دی ماه به همراه شاهرخ زمانی، برای گذراندن دوران محكومیت خود بازداشت شده اند و اكنون در بندمتادون زندان تبریز در كنار زندانیان مواد مخدر زندانی اند كه بعضا به ایدز و هپاتیت مبتلا هستند.

کانون مدافعان حقوق کارگر