افق روشن
www.ofros.com

روزمن: زندان برای فعالان کارگری ایران؛ نقض آشکار قوانین بین‌المللی

بهروز کارونی                                                                                         یکشنبه ۱٧ آبان ۱٣٨٨

دو تن از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه روز پنجشنبه در محل این شرکت بازداشت شدند.
پیشتر، دادگاه تجدید نظر خوزستان احکام زندان صادر شده برای فریدون نیکوفرد و جلیل احمدی را تایید کرده بود.
فريدون نيکوفرد و جليل احمدی در شرايطی بازداشت شده‌اند که امکان بازداشت و زندانی شدن سه تن ديگر از اعضای هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه در روزهای آتی وجود دارد.
علی نجاتی، قربان عليپور و محمد حيدری مهر نيز همانند آقايان نيکوفرد و احمدی به اتهامات امنيتی مانند تبليغ عليه نظام و تشکيل سنديکا محکوم به تحمل زندان شده‌اند.
صدور اين احکام، انتقادهای تشکل‌های کارگری در ايران و اتحاديه‌های بين‌المللی کارگری را به همراه داشته است.
پيتر روزمن، از مسئولان فدراسيون بين‌المللی کارگران بخش‌های کشاورزی، در مورد صدور احکام زندان برای فعالان کارگری هفت تپه به راديو فردا می‌گويد: «‌ صدور احکام زندان برای اين فعالان کارگری نقض آشکار قوانين بين‌المللی است و ما همواره با سازمان عفو بين‌الملل و اتحاديه‌های بين‌المللی کارگری و حقوق بشری عليه اين احکام مبارزه خواهيم کرد. ما خواستار لغو اين احکام و آزادی ساير فعالان کارگری زندانی هستيم».
پنج رهبر کارگران شرکت نيشکر هفت تپه در دو سال گذشته و در پی اعتراض‌های صنفی ۳۵۰۰ کارگر اين شرکت بارها احضار، بازداشت و زندانی شده بودند.
اين اعتراض‌ها به دليل پرداخت نشدن چند ماه حقوق کارگران صورت گرفته بود، اما دستگاه‌های امنيتی و قضايی جمهوری اسلامی‌آن را اقداماتی بر ضد امنيت ملی محسوب کرده‌اند.
تا همینک ده‌ها فعال کارگری و کارگر در نقاط گوناگون ايران به اتهام‌های امنيتی بازداشت و يا زندانی شده‌اند. دو تن از اين فعالان کارگری، منصور اسانلو و ابراهيم مددی، رئيس و نايب رئيس هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه هستند.
آقای روزمن درباره رفتار جمهوری اسلامی‌ ايران با فعالان و تشکل‌های کارگری می‌گويد: « ما قوياً مواجهه دولت ايران با تشکل‌های کارگری و صدور احکام برای فعالان کارگری را مورد انتقاد قرار داده و می‌دهيم. درعين حال برخورد پليس و دستگاه قضايی ايران را با کارگران هفت تپه و ساير کارگرانی که در جهت تحقق مطالبات صنفی خود تلاش می‌کنند، محکوم می‌کنيم. سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه بر اساس قوانين سازمان‌های بين‌المللی کار از اين حق برخوردار است که از منافع کارگران اين شرکت دفاع کند. از نظر ما دولت ايران بايد به تشکل‌های کارگری احترام بگذارد و مانع فعاليت آن‌ها نشود.»
آقايان نيکوفرد و احمدی چند روز پيش از به اجرا در آمدن احکام زندان، همراه با علی نجاتی و رضا رخشان، دو تن ديگر از اعضای هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، در نامه‌ای به سازمان بين‌الملی کار از «بی‌حقوقی‌های صورت گرفته در قبال کارگران شرکت نيشکر هفت تپه» انتقاد کرده بودند.
اين چهار فعال کارگری با اشاره به پرداخت نشدن به موقع حقوق کارگران شرکت نيشکر هفت تپه و برخورد با اعتراض‌های صنفی کارگران، به محاکمه پنج تن از رهبران سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه نيز اشاره کرده بودند.
در اين نامه به از سرگيری فعاليت سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه در سال گذشته که با استناد به مقاوله نامه‌های ٩٨ و ٨٧ سازمان بين‌الملی کار صورت گرفته، اشاره شده بود.
اين مقاوله نامه‌ها توسط دولت ايران به رسميت شناخته شده و لذا رعايت آنها در ايران الزامی‌است، اما در عمل اجرای آنها با ممانعت دستگاه‌های امنيتی مواجه می‌شود. آقايان نيکوفرد، احمدی، نجاتی و رخشان در اين نامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته عليه فعالان و تشکل‌های کارگری در ايران، خواستار اعمال فشار سازمان بين‌المللی کار بر دولت ايران برای آزادیِ ايجاد تشکل‌های مستقل کارگری شده بودند.
پيتر روزمن، از مسئولان فدراسيون بين‌المللی کارگران بخش‌های کشاورزی، به اين پرسش که اين اتحاديه بين‌المللی برای دفاع از سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه چه خواهد کرد، پاسخ می‌دهد: « ما از تمامی‌ابزارها در جهت آگاه کردن مردم جهان از نقض حقوق کارگران در ايران که به معنای نقض حقوق بشر است، استفاده خواهيم کرد. ما در اين مورد از سازمان بين‌المللی کار که ايران عضو آن است می‌خواهيم که بر دولت ايران فشار آورد تا از اعمال چنين رفتارهايی با کارگران دست بردارد».
در اين ميان، اتحاديه آزاد کارگران ايران که يکی از تشکل مستقل کارگری است با محکوم کردن بازداشت آقايان نيکوفرد و احمدی، اين اقدام را در راستای «تحميل و تثبيت بی‌حقوقی هر چه بيشتر بر کل کارگران ايران» ارزيابی کرد.

بهروز کارونی - ۱۶/۰۸/۱۳۸۸

رادیو فردا